Alles over TOZO en TOGS

Financiële steun voor ondernemers

Alles over TOZO en TOGS

Financiële steun voor ondernemers

Laatst bewerkt op: 19 mei 2020 15:25:16

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om zzp'ers (die écht in de problemen komen) tijdens deze crisis in hun inkomen te ondersteunen. 

Op deze pagina vind je alle informatie en veelgestelde vragen over onder meer de TOZO en TOGS.

Bereikbaarheid FNV Zelfstandigen

Algemene vragen
Maandag  t/m vrijdag 10 -16 u. 088 - 099 70 10
E-mail: ledenadministratie.zzp@fnv.nl

Juridische vragen (alleen voor leden)
Maandag t/m vrijdag 9.30 - 14 u. 088 - 099 70 20
 E-mail: juridisch@fnvzzp.nl

Praktische vragen over de Bbz: bbz@divosa.nl
Ondernemersvragen
KvK-coronaloket: 0800-2117

TOZO en TOGS voor zzp’ers

Welke maatregelen heeft het kabinet voor ondernemers genomen?

1. De TOZO
Er is een tijdelijke voorziening voor tenminste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Deze tijdelijke voorziening wordt TOZO genoemd: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Ook kun je een bedrijfskrediet aanvragen van maximaal €10.517.

De voorziening is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), dat al bestond. Op een aantal punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal (tegen 2% rente en aflossen vanaf 1 januari 2021) . De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij woonachtig zijn.

De TOZO bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.

 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Als de aanvraag niet binnen 4 weken wordt behandeld kun je om een voorschot vragen.

 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal ca. € 1.015 of € 1.500 per maand (netto).

 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.

 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal is een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.

 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan in het Bbz, namelijk 2% in plaats van 8%.

2. De TOGS biedt de mogelijkheid voor een eenmalige uitkering van € 4.000 voor in de regeling genoemde SBI-codes. De TOGS is tot twee maal toe uitgebreid. 

De tijdelijke regelingen (TOZO of TOGS) zijn aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers. 
Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je op beide regelingen een beroep doen. 

Kijk dus op de website van je gemeente hoe de TOZO in jouw gemeente geregeld is. Veel gemeentes hebben een speciale button voor zelfstandig ondernemers op de homepage. Over de TOGS vind je op de website van de Rijksoverheid meer informatie. 

3. Belastingmaatregelen
Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Kan ik TOZO én TOGS aanvragen?

Ja, als je aan de voorwaarden van beide regelingen voldoet, kun je beide regelingen aanvragen.

FAQ’s over de TOGS

Kom ik in aanmerking voor de TOGS?

De tegemoetkoming is voor die ondernemers die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus. Hun hoofdactiviteit moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. Je kunt dit checken met de zoektool SBI-codes. Uitgezonderd zijn agrarische recreatieondernemingen. Daar kijkt de overheid naast de hoofdactiviteit ook naar de nevenactiviteit.

De regeling is ook beschikbaar voor bepaalde groepen ondernemers in de non-food sector (detailhandel) en diverse contactberoepen, zoals tattooshops, kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen.

Je kunt alleen de TOGS aanvragen als je tenminste één vestiging hebt met een ander adres dan je privé adres, óf een vestiging die fysiek is afgescheiden van de privéwoning. In dat laatste geval moet er dus sprake zijn van een eigen opgang of toegang.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOGS?

Je bedrijf komt in aanmerking als je hoofdactiviteit op 15 maart 2020 geregistreerd is onder één van de vastgestelde SBI-codes
Verder:

 • verklaar je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • verklaar je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Op de website van de Rijksoverheid staan de voorwaarden waar je (verder) aan moet voldoen. Als je niet voldoet aan één van de voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor de TOGS-regeling.

Het kabinet heeft de TOGS-regeling twee maal aangevuld (lees hier het nieuwsbericht). Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. Deze zijn naast bovenstaande voorwaarden van toepassing. Je vindt de aangepaste voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb een bedrijfsruimte aan huis, kom ik in aanmerking voor TOGS?

Je kunt alleen de TOGS aanvragen als je tenminste één vestiging hebt met een ander adres dan je privé adres, óf een vestiging die fysiek is afgescheiden van de privéwoning. In dat laatste geval moet er dus sprake zijn van een eigen opgang of toegang.

Ik heb geen bedrijfsruimte aan huis met een eigen opgang, kan ik wel TOGS aanvragen?

Nee, dat is niet mogelijk. Er is een uitzondering gemaakt voor horecaondernemingen met de SBI-codes 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

Waar vind ik mijn SBI code?

Je kunt je SBI-code hoofdactiviteit opvragen bij de KVK.

In het Uittreksel Handelsregister van je KVK-inschrijving staat de SBI-code van je hoofdactiviteit. Heb je meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code.

Waarom staat mijn SBI-code er niet bij?

Niet alle SBI-codes komen in aanmerking voor de TOGS-regeling. Het ministerie van EZK heeft de lijst vastgesteld, inclusief de uitbreiding. Kom je niet in aanmerking, dan heeft het kabinet andere maatregelen.

De TOGS (eenmalige uitkering) heeft tot doel zelfstandigen die een inrichting buiten het huis hebben (of aan huis met een eigen opgang) tegemoet te komen in de extra lasten die zij als gevolg daarvan hebben. Er moet daarnaast sprake zijn van lasten van tenminste € 4.000 en omzetverlies van tenminste € 4.000,00.

Voor die gevallen is dit noodloket bedoeld. Dat noodloket kan snel € 4.000 uitkeren. FNV heeft er voor gepleit de voorwaarde “inrichting buiten het huis” breed uit te leggen. De regeling is uitgebreid, maar de achterliggende gedachte blijft gelijk.

Zie veelgestelde vragen over financiële regelingen op rijksoverheid.nl en kvk.nl/corona.

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?

Heb je recht op de Tegemoetkoming schade COVID-19, maar sta je onder een andere SBI-code geregistreerd in het Handelsregister? Dan kun je dit bij de RVO melden. Gebruik hiervoor het formulier Melding niet-aansluitende SBI-code. Geef hierin aan welke SBI-code je nu hebt en welke SBI-code je meent te moeten hebben. De RVO verzamelt deze informatie en brengt het onder de aandacht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Let op, met dit meldingsformulier vraag je niet de Tegemoetkoming schade COVID-19 aan.

Ik kom niet in aanmerking. Waar kan ik dan terecht?

Het ministerie van EZK heeft de TOGS-lijst vastgesteld, inclusief de uitbreidingen. Kom je niet in aanmerking, dan heeft het kabinet andere maatregelen. Deze zijn opgesteld in het Noodpakket economie en banen. Raadpleeg onderstaande webpagina's om te kijken of je mogelijk voor een andere financiële maatregel van de rijksoverheid in aanmerking komt.

 • Bekijke het overzicht van alle financiële regelingen op rijksoverheid.nl. Met een overzichtelijke infographic van alle financiële regelingen van de rijksoverheid.
 • Coronaloket van de Kamer van Koophandel. Met de KVK Corona regelingencheck check je eenvoudig zelf of je in aanmerking komt voor een financiële regeling.
 • Met de Corona-calculator van VNO-NCW controleer je zelf of je in aanmerking komt voor overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op je financiële positie de komende periode.
 • Ondernemersforum Higherlevel.nl. Op dit platform komen dagelijks duizenden ondernemers samen om elkaar te informeren. Hier kun je je vraag stellen en je ervaringen delen met andere ondernemers.
 • Speciale informatie voor mkb-ondernemers van de aangesloten brancheorganisaties, kennispartners en MKB-Nederland.
Wanneer kan ik TOGS aanvragen?

Iedere ondernemer kan TOGS aanvragen, mits je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Hoe vraag ik TOGS aan?

Als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je de aanvraag starten. Onder het kopje ‘aanvragen’ vind je een link waarmee je de aanvraag kunt invullen.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen?

De RVO kan je helpen met invullen en staat klaar om je vragen rondom de aanvraag van de TOGS-regeling te beantwoorden. Zij zijn op werkdagen telefonisch en via live-chat bereikbaar van 08:30 tot 20:00 uur en in het weekend van 10:00 tot 16:00 uur.

Ik heb meerdere bedrijven. Kan/moet ik meerdere keren aanvragen?

Als je meerdere bedrijven met verschillende KVK-nummers hebt en je voldoet aan de voorwaarden, dan kan dat. Voor meerdere vestigingen van 1 bedrijf geldt dit niet. De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.

Ik heb geen ontvangstbevestiging gekregen. Heeft RVO mijn aanvraag ontvangen?

Nadat je het aanvraagformulier hebt ondertekend en verzonden, ontvang je per mail een ontvangstbevestiging. Heb je geen ontvangstbevestiging gekregen? Dan is je aanvraag niet verstuurd.

Doe je voor de eerste keer een aanvraag, dan moet je eerst een profiel aanmaken. Je klikt op 'Opslaan en sluiten'. Daarna kun je pas het formulier Tegemoetkoming schade COVID-19 invullen.

In het formulier moet je de verklaringen ondertekenen met een vinkje. Je klikt op 'Ondertekenen en verzenden', waarna het formulier is verstuurd. Onder 'Mijn aanvragen' kun je ook nakijken of je aanvraag in het RVO systeem staat.

De landelijke maatregelen zijn verlengd. Kan ik een maandelijkse vergoeding krijgen in plaats van de eenmalige € 4.000?

Nee. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de komende 3 maanden.

Mag ik meerdere ondersteuningsmaatregelen aanvragen? Is daar een grens aan?

Op grond van de zogenoemde de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000 steunen zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert. Je moet verklaren dat deze grens door de tegemoetkoming van € 4.000 voor de onderneming niet wordt overschreden.
Meer informatie vind je op het formulier Verklaring De-minimissteun op de pagina Standaardformulieren.

Wanneer krijg ik uitbetaald?

De RVO probeert binnen 3 weken een besluit te nemen. Na een positief besluit betalen zij binnen een paar werkdagen uit. Lukt het niet binnen 3 weken een besluit te nemen, dan ontvang je hierover op tijd bericht.

Let op! Het rekeningnummer dat je bij je aanvraag invult, is de rekening die wordt gebruikt voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer dit daarom goed!

Waar kan ik mijn aanvraag inzien en de status ervan bekijken?

Je kunt zelf controleren of je aanvraag goed is gegaan door deze te bekijken onder ‘Mijn overzicht’. Je moet hiervoor eerst inloggen met eHerkenning of DigiD. Als de aanvraag goed is gegaan, is de status 'Ingediend'. Ook ontvang je een bevestiging per e-mail.

Hoe kan ik wijzigingen in mijn aanvraag doorgeven?

Je kunt een e-mail sturen naar noodloket@rvo.nl. Vermeld in het onderwerp het referentienummer van je aanvraag en het soort wijziging.

Let op: het referentienummer begint met N20 of N2. Houd er rekening mee dat je aanvraag na de wijziging nog steeds aan de voorwaarden moet voldoen.

Heb je er ongeluk/ten onrechte je aanvraag ingetrokken? Stuur dan een e-mail naar noodloket@rvo.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail je referentienummer, dat begint met N20 of N2, en “herstel intrekking”. De RVO maakt je intrekking dan ongedaan.

Voldoe je door de wijziging niet meer aan de voorwaarden, trek dan je aanvraag in.

Wat is het RSIN nummer?

Het RSIN is een uniek nummer waarmee organisaties eenvoudig informatie met elkaar kunnen delen. Je ontvangt het automatisch wanneer je start als rechtspersoon of samenwerkingsverband. Het RSIN is afhankelijk van de rechtsvorm voor twee groepen ondernemers: rechtspersonen, zoals bv’s, nv's, verenigingen en stichtingen. En coöperaties samenwerkingsverbanden, zoals vof's, maatschappen en commanditaire vennootschappen. Het RSIN-nummer is dus niet voor eenmanszaken.

Belastingmaatregelen

Bijzonder uitstel van betaling

Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor te kort voor je. Dan kun je ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt je dan om nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Hierover lees je meer op de site van de Belastingdienst.

Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor ondernemers zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) nodig.

Verlaging van je voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoorje inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terugbetaald.

Hoe wijzig je je voorlopige aanslag?

Voor de inkomstenbelasting wijzig je de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken.

Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Ook rekent de Belastingdienst belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen.

Het tarief van de belastingrente verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Tegemoetkoming urennorm

Door de coronacrisis dreigen veel mensen de norm niet te halen en daarom zal de Belastingdienst er van 1 maart tot en met 31 mei van uitgaan dat ondernemers zeker 24 uur per week hebben gewerkt.

Waar kan ik als ondernemer terecht als ik nog meer vragen heb?

Geeft deze brochure geen antwoord op je vragen? Neem dan contact op met het www.kvk.nl/coronaloket. Telefonisch is het loket te bereiken op 0800 - 2117.

(openingstijden van 8.30 tot 17.00 uur).

We wensen je heel veel sterkte de komende periode!

Verder kun je onze brochure ‘Hoe ga je als zzp’er om met de (corona)crisis’ downloaden en ons via het meldpunt www.fnvzzp.nl/meldpuntcorona laten weten hoe deze crisis jou beïnvloedt.

FAQ’s over de TOZO

Wat is de TOZO?

TOZO staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

De regeling bestaat uit 2 delen:

1. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente je voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van je huishouden en je inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

2. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is 2%. De terugbetaling start pas vanaf 1 januari 2021.

Hoe hoog is de uitkering van de TOZO?

De exacte bedragen zijn:

Gehuwden en samenwonenden:

- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31;
- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:


- van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32;
- van 18 tot 21 jaar € 259,78.

Voor wie geldt de TOZO?

De TOZO regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Je dient voor 17 maart 18:45 uur ingeschreven te staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep; OF is na 1 januari 2020 gestart en werkt gemiddeld meer dan 23,5 uur per week in het eigen bedrijf.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
Hoe weet ik of ik aanmerking kom voor deze uitkering?

Er is een digitale beslisboom die je in kunt vullen en waaruit blijkt of je in aanmerking komt voor de regeling.

Kom ik in aanmerking voor TOZO? Doe hier de check.

Op https://www.krijgiktozo.nl kun je een aantal vragen beantwoorden en kun je zien of je de TOZO aan kunt vragen.
Schermafbeelding 2020-03-31 om 13.39.19

 

Vanaf wanneer geldt de TOZO?

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kun je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen.

Hoe maak ik aanspraak op de TOZO?

Je kunt terecht bij je woongemeente. Kijk op de website van je gemeente wat je moet doen. 

Er is geen ‘budgetlimiet’ en je kunt met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart.

Hoe ziet het aanvraagformulier TOZO eruit?

Het model aanvraagformulier TOZO vind je achter deze link (pdf). Let op dit is een voorbeeld van hoe het formulier eruit KAN zien.

Gemeenten zijn niet verplicht dit model aanvraagformulier te gebruiken.

Wat wordt precies verstaan onder inkomsten?

Onder inkomsten wordt verstaan de inkomsten die je verdient uit de arbeid die je verricht in de periode waarvoor bijstand wordt ontvangen, of inkomsten die je krijgt uit producten die je verkoopt in de periode waarvoor bijstand wordt ontvangen. Stel: je ontvangt in een maand waarin je bijstand ontvangt, ook de betaling van een factuur voor werk dat je hebt verricht vóórdat je bijstand ontving, dan telt die betaling NIET mee. Stel: je stuurt een factuur voor werk dat je hebt verricht in de maand waarin je bijstand ontvangt, dan telt die factuur wél mee als inkomen. Dit is ook zo als de factuur te laat wordt betaald, bijvoorbeeld in een maand waarin je geen bijstand meer ontvangt.

Hoe wordt inkomen berekend?

Het inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep dat in aanmerking wordt genomen betreft de netto beloning van de zelfstandige. Hierbij gaat het om het bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting (BTW) minus zakelijke kosten en minus 18% ( forfaitair percentage belasting). Bij kosten gaat het zowel om directe kosten als indirecte kosten. Bij directe kosten gaat het om kosten die direct gerelateerd zijn aan een opdracht of gerealiseerde omzet. Bijvoorbeeld materiaalkosten, reiskosten, inkoopkosten van verkochte producten. Bij indirecte kosten gaat het bijvoorbeeld om afschrijvingskosten van bedrijfsmiddelen, huur van bedrijfspand en administratiekosten.

Tot wanneer geldt de TOZO?

Vooralsnog kun je er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment een aanvraag indienen.
Verlenging is mogelijk gemaakt in de huidige regeling.

Kan ik zelf een ingangsdatum kiezen voor de TOZO?

Ja, dat kan. De huidige regeling biedt de mogelijkheid een uitkering aan te vragen voor drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode maart 2020 tot en met augustus 2020. Je kunt dus zelf aangeven voor welke drie aaneengesloten maanden in die betreffende periode jij de uitkering wil aanvragen.

Let op: De aanvraagperiode van de huidige regeling loopt van 1 maart tot en met 31 mei.

De gemeenten hanteren daarbij nog de volgende regels: Uitgangspunt is dat alle aanvragen ingediend voor 1 juni geacht worden te zijn ingediend op 1 maart. Dat betekent dat in principe alle aanvragen per 1 maart worden toegekend, tenzij de ondernemer een andere datum aangeeft. Het is mogelijk om een uitkering vanaf een willekeurige datum aan te vragen, bijvoorbeeld vanaf 20 april. Geadviseerd wordt om de Tozo-uitkering de 1e van de maand te laten ingaan. Dit sluit aan op de werkprocessen van de gemeente. Dat kan met terugwerkende kracht per 1 maart (als de aanvrager dat heeft aangeven) of op de 1e van de volgende maand als de aanvrager heeft aangeven de uitkering te willen laten ingaan op een datum anders dan de 1e van de maand.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tozo?

De gemeente heeft de volgende informatie van je nodig:

 Identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)

 laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden

 indien mogelijk de meest recente jaarrekening

 eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning nodig heeft.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de TOZO?

Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van je gemeente.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik de TOZO aanvragen?

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dien je in bij de gemeente waarin je woont.

Ik woon in een andere EU-lidstaat dan Nederland en mijn bedrijf is in Nederland. Kan ik gebruik maken van de TOZO?

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Zelfstandigen die geen woonplaats hebben in Nederland kunnen sinds 18 mei financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit.

Ik heb een bedrijf net over de grens in het buitenland en ik woon in Nederland. Heb ik recht op TOZO?

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Kan ik TOZO aanvragen?

Nee, je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht je nog geen jaar geleden gestart zijn met je bedrijf dan dien je gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan je bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hier ook onder.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de TOZO?

Dat hangt af van de hoogte van je inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Ik ontvang AOW. Heb ik nu recht op TOZO?

Zelfstandigen met de aow-gerechtigde leeftijd kunnen per 1 mei 2020 binnen de TOZO-regeling een bedrijfskrediet aanvragen. Zij komen niet in aanmerking voor de inkomensondersteuning.

FNV Zelfstandigen vindt dit niet terecht en roept het kabinet op de regeling uit te breiden.

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn TOZO?

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van je aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Wat als mijn partner en ik beide zzp'er zijn?

Werken jij en je partner allebei als zelfstandige dan ontvang je eenmaal de inkomensondersteuning van € 1.500.

Wel is het zo dat beide partners het bedrijfskrediet kunnen aanvragen.

Moet ik het geld terugbetalen als deze crisis weer voorbij is?

Nee, de inkomensondersteuning is een gift. Alleen wanneer achteraf blijkt dat je gefraudeerd hebt, moet je het terugbetalen.

Het bedrijfskrediet is een lening die wel moet worden terugbetaald. 

Kom ik met mijn BV of VOF in aanmerking? Staat de TOZO ook open voor directeur-grootaandeelhouders (DGA)?

Ja, de aanvrager kan een beroep doen op de Tozo als hij of zij als zelfstandige is aan te merken, dus voldoet aan onder andere het zogeheten ‘urencriterium’, inschrijving bij de KvK en het bezitten van de benodigde vergunningen voor uitoefening van het bedrijf. Ook een DGA van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: de DGA bezit, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt (of verwacht te werken) gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming. Voor de beoordeling geldt dezelfde definitie van een zelfstandige als in het Bbz 2004.

Wat als ik toch meer ga verdienen dan ik heb opgegeven?

Dan moet je dat doorgeven aan de gemeente en wordt de uitkering (met terugwerkende kracht) daarop aangepast.

Wat gebeurt er als ik verkeerde inkomsten opgeef?

Gemeentes controleren achteraf het daadwerkelijk genoten inkomen en zullen eventueel terugvorderen wat onterecht is ontvangen.

Moet mijn echtgenoot of inwonende partner de aanvraag ook ondertekenen?

Ja. De regeling is een aanvulling tot het sociaal minimum en gebaseerd op de Participatiewet. De uitkering is voor het hele gezin. Daarom moet ook een echtgenoot of inwonende partner het aanvraagformulier ondertekenen, net als bij ‘gewone’ aanvragen op grond van de Participatiewet. Het is ook belangrijk om het juiste normbedrag van de uitkering vast te kunnen stellen. Bij het bepalen van de hoogte van de inkomensaanvulling laat de gemeente het inkomen van de partner wel volledig buiten beschouwing.

Is in deze regeling geen onderscheid tussen starters en gevestigde zelfstandigen, zoals in het Bbz?

Nee, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is voor alle zelfstandigen die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn gestart en die vanwege omzetverlies door de coronacrisis een aanvullende inkomensondersteuning nodig hebben of een lening voor bedrijfskapitaal.

Diverse beroepsgroepen hebben te maken met bijzondere dienstbetrekkingen waardoor deze niet als zzp'er, maar ook niet als werknemer in loondienst zijn aan te merken, bijvoorbeeld sekswerkers (opting in regeling). Komen deze in aanmerking voor TOZO?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is alleen voor zelfstandigen, dus mensen die in normale omstandigheden voor eigen rekening en risico werken, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan als zelfstandige en voldoen aan het zogeheten ‘urencriterium’.

Is de TOZO alleen voor zzp’ers bedoeld?

Nee. Ook zelfstandige ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria.

Wat als ik als zzp'er niet voldoe aan het urencriterium, maar toch in de problemen kom doordat m'n inkomen wegvalt?

Als zelfstandigen voor de Coronacrisis niet aan het urencriterium voldeden, dan komen zij niet in aanmerking voor de Tozo. Zij kunnen wel een beroep doen op de ‘gewone’ bijstand, op grond van de Participatiewet. Anders dan in de Tozo laat de gemeente voor het bepalen van de hoogte van een bijstandsuitkering het inkomen van de partner niet buiten beschouwing en kijkt ze ook naar het vermogen van de aanvrager bij het bepalen of er recht is op een uitkering.

Als ik als zzp'er nu ‘vrijwillig’ besluit om te stoppen met werken, kom ik dan ook in aanmerking voor TOZO?

Ja, als je aan de eisen voldoet en het ‘vrijwillig’ stoppen een noodzakelijk gevolg is van de situatie rond het coronavirus.

Wat als ik als zzp'er voor de coronacrisis minder verdiende dan het normbedrag waar ik nu recht op heb? Krijg ik dan maximaal het gederfde inkomen of de maximaal toepasselijke bijstandsnorm?

In dit geval is sprake van een (nog) niet-levensvatbaar bedrijf, want je kunt niet voorzien in de kosten voor levensonderhoud. Maar omdat de Tozo geen levensvatbaarheidstoets kent, kunnen zelfstandig ondernemers in deze situatie aanspraak maken op de Tozo, mits zij aan de voorwaarden voldoen. De gemeente kan controleren of je voldoet aan urencriterium etc.

Ik heb een ww-uitkering en maak gebruik van de startperiode voor zelfstandigen. Kan ik een aanvullende uitkering krijgen?

Je kunt ook met een ww-uitkering een aanvullende uitkering krijgen via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dat kan als je inkomsten onder het sociaal minimum zijn. Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.

Ik heb een ww-uitkering en ben mijn eigen bedrijf gestart, maar ik maak geen gebruik van de startperiode voor zelfstandigen. Kan ik een aanvullende uitkering krijgen?

Op basis van je gewerkte uren berekent het UWV een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit is niet het inkomen dat je die maand hebt verdiend, maar het is een berekening. Dit fictieve inkomen trekt het UWV blijvend van je ww-uitkering af. Als je nu minder uren kunt werken, gaat je ww-uitkering dus niet omhoog.

Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik maken van de TOZO, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.

Startperiode: ik ontvang een ww-uitkering en maak gebruik van de startperiode voor zelfstandigen. Kan ik vanwege het coronavirus, de startperiode verlengen, uitstellen of stoppen?

De startperiode duurt 26 weken. Daarin kun je je eigen bedrijf starten. Tijdens deze periode ontvang je 29% minder ww-uitkering.

Is je startperiode begonnen op of na 1 maart 2020? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om deze startperiode te wijzigen. Neem hiervoor contact op met je adviseur werk (van het UWV) via een bericht in de werkmap. Als je startperiode is begonnen vóór 1 maart 2020, dan kun je de startperiode niet wijzigen. 

Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik maken van de TOZO, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.

Ik ontvang een ww-uitkering en ben mijn eigen bedrijf gestart. Ik maak geen gebruik van de startperiode voor zelfstandigen. Door het coronavirus is het lastig mijn eigen bedrijf te laten slagen. Kan ik nu een volledige ww-uitkering krijgen?

Op basis van je gewerkte uren berekent het UWV een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit is niet het inkomen dat je die maand hebt verdiend, maar het is een berekening. Dit fictieve inkomen trekt het UWV blijvend van je ww-uitkering af. Als je nu minder uren kunt werken, gaat je ww-uitkering dus niet omhoog.

Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik maken van de TOZO, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.

Ik ben mijn eigen bedrijf gestart. Door het coronavirus is het lastig mijn eigen bedrijf nu te laten slagen. Kan ik opnieuw een ww-uitkering krijgen zonder mijn bedrijf volledig te stoppen?

Je bent je eigen bedrijf gestart. Alleen als je volledig stopt met je bedrijf kun je opnieuw een ww-uitkering krijgen.

Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik maken van de TOZO, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.

Is het zo dat als je TOZO aanvraagt voor drie (aaneengesloten) maanden, en als blijkt dat je in een of meerdere maanden (per maand) toch meer inkomen hebt boven minimum, je voor die maand(en) geen TOZO krijgt?

Je kunt op zich een aanvraag doen voor één kalendermaand, maar dan gaat de teller van drie aaneengesloten maanden wel lopen. Je kunt dus niet maandhoppen, oftewel: je kunt dus niet eerst maart pakken en daarna mei en daarna juli.

Het huidige modelaanvraagformulier maakt het mogelijk voor 1, 2 of 3 kalendermaanden aan te vragen en verder is keuze mogelijk gemaakt voor ingangsdatum 1 maart, 1 april, 1 mei en 1 juni. Feit blijft dat nu maximaal recht bestaat op drie aangesloten kalendermaanden.

Als je in de periode van drie aangesloten kalendermaanden één kalendermaand hebt, waarin je inkomen boven je bijstandsnorm uitkomt, dan krijg je over die kalendermaand geen TOZO.

Wanneer weten we of de maatregelen worden verlengd?

Het kabinet streeft er steeds naar om dat tijdig te laten weten.
Als de maatregelen worden verlengd, dan is het mogelijk dat ook de TOZO wordt verlengd, zowel in duur als in periode. Dit kan op basis van de huidige officiële regeling voor maximaal drie maanden. Ook dit gebeurt via een zogenaamde ministeriële regeling. Zodra daar over meer nieuws is, melden wij dat direct op onze website.

Alle informatie over de TOZO in een overzichtelijke visual

visual TOZO20200327def

Via www.krijgiktozo.nl kun je bekijken of je de TOZO aan kunt vragen.

TOZO FAQ's

Download de brochure

Alles over financiële steun voor zzp’ers in de coronacrisis

Download de brochure

Hoe ga je als zzp'er om met de coronacrisis?

New call-to-action

TOGS FAQ's

FAQ's over de togs

Opdracht geannuleerd? Dit kun je als zzp’er doen

Download de brochure

FAQ's voor als je in financiële nood zit of komt

New call-to-action

Ga naar de speciale coronapagina

New call-to-action