Alles over financiële steun voor zzp’ers

Alles over TOZO, de verlengde TOZO, TOGS en TVL MKB

Alles over financiële steun voor zzp’ers

Alles over TOZO, de verlengde TOZO, TOGS en TVL MKB

Laatst bewerkt op: 30 juni 2020 11:51:06

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om zzp'ers (die écht in de problemen komen) tijdens deze crisis in hun inkomen te ondersteunen. 

Op deze pagina vind je alle informatie en veelgestelde vragen over onder meer de TOZO, de verlengde TOZO en de TVL MKB (opvolger TOGS).

Bereikbaarheid FNV Zelfstandigen

Algemene vragen
Maandag  t/m vrijdag 10 -16 u. 088 - 099 70 10
E-mail: ledenadministratie.zzp@fnv.nl

Juridische vragen (alleen voor leden)
Maandag t/m vrijdag 9.30 - 14 u. 088 - 099 70 20
 E-mail: juridisch@fnvzzp.nl

Praktische vragen over de Bbz: bbz@divosa.nl
Ondernemersvragen
KvK-coronaloket: 0800-2117

Financiële steun voor zzp'ers

Welke maatregelen heeft het kabinet voor ondernemers genomen?

1. De TOZO

Er is een tijdelijke voorziening voor tenminste drie kalendermaanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze tijdelijke voorziening wordt ook TOZO genoemd: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers.

Deze is eerst ingegaan per 1 maart 2020 voor de duur van zes maanden, waarbij je in die zes maanden recht kunt hebben op ondersteuning voor drie aangesloten kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 augustus 2020. De TOZO is verlengd in die zin dat je over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ook recht op ondersteuning kunt krijgen voor drie kalendermaanden, bovenop de eerdere drie kalendermaanden maart, april en mei.

Deze voorziening is gebaseerd op de Participatiewet en met in het achterhoofd het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), dat al bestond. Op een aantal punten zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Er vindt geen beoordeling plaats van de levensvatbaarheid van je bedrijf, er is geen toets op je vermogen, de kostendelersnorm is niet van toepassing en er vindt geen partnertoets (heeft je partner inkomen en zo ja hoeveel) plaats. Bij verlenging van de TOZO per 1 juni 2020 is besloten dat er voor aanvragen die na 1 juni worden gedaan, wél een partnertoets plaatsvindt. De kostendelersnorm, toetsing levensvatbaarheid en vermogenstoets blijven niet van belang bij aanvragen van de verlengde TOZO na 1 juni 2020.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal (tegen 2% rente en aflossen vanaf 1 januari 2021 bedrijfskrediet) . De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Het digitale aanvraagformulier is meestal een modelaanvraagformulier van de VNG en Divosa.

Kijk dus op de website van je gemeente hoe het in jouw gemeente geregeld is. Veel gemeentes hebben een speciale button voor zelfstandig ondernemers op de homepage.

 

2. De TOGS biedt de mogelijkheid voor een eenmalige uitkering van € 4.000 voor in de regeling genoemde SBI-codes. De TOGS is tot twee maal toe uitgebreid. 

De tijdelijke regelingen (TOZO of TOGS) zijn aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers. 
Voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je op beide regelingen een beroep doen. 

Kijk dus op de website van je gemeente hoe de TOZO in jouw gemeente geregeld is. Veel gemeentes hebben een speciale button voor zelfstandig ondernemers op de homepage. Over de TOGS vind je op de website van de Rijksoverheid meer informatie. 

3. Belastingmaatregelen
Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Op 28 mei 2020 heeft het kabinet besloten om de Tozo nog eens met een maand te verlengen. Over de maand september 2020 wordt ook Tozo verstrekt mits aan de per 1 juni 2020 gewijzigde voorwaarden wordt voldaan.

Kan ik meerdere regelingen tegelijk aanvragen?

Ja, als je aan de voorwaarden van meerdere regelingen voldoet, kun je meerdere regelingen aanvragen.

FAQ's over de nieuwe TVL MKB (opvolger TOGS)

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?
 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten. Het gaat om vaste lasten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel. Met ambulante handel wordt markthandel, taxivervoer, auto-en motorrijscholen, kermisattracties, etc. bedoeld die op 15 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister onder de code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 50.10, 50.30, 85.53 of 93.21.2 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI);
 • Wanneer een mkb-bedrijf 30% of meer omzet verliest voor zijn geregistreerde nevenactiviteit, wordt alleen het omzetverlies van de nevenactiviteit in de subsidieberekening meegenomen.
 • Mkb-ondernemingen die zelf produceren en daarbij een winkel hebben, komen alleen met het omzetverlies van de winkel in aanmerking voor de subsidie.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bedoeld?

De subsidie is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Vaste lasten zijn doorlopende vaste kosten voor een onderneming, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen.

Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Ik heb voor de TOGS een aanpassing van mijn SBI-code gekregen, moet ik opnieuw een aanpassing aanvragen voor de TVL?

Nee, dat is niet nodig. Bedrijven die onder een verkeerde SBI-code stonden ingeschreven en gebruik maakten van de TOGS-regeling, kunnen de TVL aanvragen. Het is niet nodig om een nieuwe melding te maken van een niet-aansluitende SBI-code.

Bedrijven met SBI-codes die later zijn toegevoegd aan de TOGS-regeling, kunnen ook gebruik maken van de TVL.

Bedrijven die nog geen besluit hebben over de wijziging van hun SBI-code, kunnen beter wachten met hun TVL aanvraag totdat zij het besluit van de SBI wijziging hebben ontvangen.

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?

Als je SBI-code niet overeenkomt met de activiteiten van je onderneming, zoals beschreven in het handelsregister, kun je dit melden bij RVO via het formulier Melding niet aansluitende SBI-code.

Hoe wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) berekend?
 • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 • De berekening van de subsidie is:
  Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.
 • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000.
 • Rekenvoorbeeld 1:
  • Bedrijf A verdiende in juni t/m september 2019 €600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
  • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €300.000 (50%) minder omzet heeft;
  • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan €4.000 aan vaste lasten heeft;
  • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
  • Berekening: €600.000 x 50% x 40% x 50%= €60.000.
  • Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van €50.000 met een voorschot van €40.000 (80%)
    
 • Rekenvoorbeeld 2:
  • Bedrijf B verdiende in juni t/m september 2019 €20.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
  • Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €10.000 (50%) minder omzet heeft;
  • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat €20.000 x 10% = €2.000.
  • Bedrijf B valt daarmee onder de grens van €4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.
    
 • Bedrijven vragen, vóór 1 april 2021, vaststelling van de subsidie via RVO;
 • Is het omzetverlies gelijk gebleven, dan ontvangt het bedrijf de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt het bedrijf minder dan 20% of moet het bedrijf subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger dan verwacht, dan ontvangt het bedrijf alsnog een hoger subsidiebedrag tot het maximum van €50.000;
 • Deze tegemoetkoming is voor vier maanden, van 1 juni tot en met 30 september 2020. Aanvragen kan vanaf 30 juni om 12:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl.
Waarom worden niet mijn werkelijke vaste lasten berekend?

Deze regeling is gemaakt voor bijna een miljoen ondernemingen. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat een ondernemer veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt om de subsidie te verlenen. De TVL is nu snel uitvoerbaar en vraagt weinig extra administratie.

Het deel vaste lasten per sector is berekend met cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. De sector komt overeen met de eerste twee cijfers van de SBI-code. Voor een betrouwbare berekening per bedrijfstak (meer cijfers in de SBI code) ontbreken in veel gevallen de benodigde gegevens in de CBS statistiek. Zorgvuldigheid gaat voor, waardoor is besloten om de berekening op sectorniveau te maken. 

Ik doe mijn btw-aangifte per kwartaal en juni t/m september valt in twee kwartalen. Hoe bereken ik mijn totale omzetverlies?

Als je de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neem je de omzet van het tweede kwartaal (april- mei- juni) 2019, en deelt dat bedrag door 3. Dit tel je op bij de omzet van het derde kwartaal (juli – augustus – september) 2019.

Een rekenvoorbeeld:

 • Omzet kwartaal 2, 2019: €100.000 / 3 = €33.333 gemiddelde omzet juni 2019
 • Omzet kwartaal 3, 2019: €120.000.
 • Bij elkaar opgeteld was de normale omzet (referentieomzet) tussen juni-september 2019 €153.333
 • Voor de verwachte omzet in juni t/m september 2020 doe je hetzelfde.
 • Verwachte omzet kwartaal 2, 2020: €60.000 / 3 = €20.000 verwachte omzet juni 2020
 • Verwachte omzet kwartaal 3, 2020: €66.000
 • Bij elkaar opgeteld is de verwachte omzet tussen juni-september 2020: €86.000
 • De normale omzet – de verwachte omzet = €67.333
 • Het percentage omzetverlies = €67.333 / €153.333 x 100%= 44%
Ik heb geen omzetcijfers van juni-september 2019, want toen bestond mijn onderneming nog niet. Hoe bereken ik mijn omzetverlies?

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste vier maanden na hun startdatum. 

Bedrijven die ná 15 november 2019, maar voor 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn, keer 4.

Een rekenvoorbeeld:

 • Bedrijf B is op 1 december 2019 gestart;
 • Tussen 1 december 2019 en 15 maart 2020 maakt bedrijf B €35.000 omzet. Bedrijf B bewijst dit met een BTW aangifte en aanvullend bewijsmateriaal uit hun boekhouding.
 • Gemiddelde omzet per maand: €35.000 / 3,5 maand = €10.000
 • Gemiddelde omzet in 4 maanden (referentieomzet): €10.000 x 4 = € 40.000.
 • Bedrijf B maakt een schatting van zijn omzetverlies.
 • Is het omzetverlies groter dan 30%, dan kan bedrijf B de TVL aanvragen.
Mijn bedrijf is tussen 1 en 15 maart 2020 opgestart. Waarom krijg ik maximaal €1.000 euro?

Bedrijven die zo kort voor de coronacrisis van start gingen, hebben niet genoeg gegevens om de omzet van juni t/m september onder normale omstandigheden (referentieomzet) in te schatten.  Daarmee zijn het omzetverlies en het subsidiebedrag niet vast te stellen. Om toch een ondersteuning te bieden, ontvangt je bedrijf in ieder geval de minimale tegemoetkoming van €1.000. De vaste lasten van het bedrijf moeten tussen juni en september 2020 wel €4.000 of hoger zijn.

Mijn organisatie was in 2019 vrijgesteld van btw. Hoe bereken en bewijs ik mijn omzetverlies?

Als het bedrijf is vrijgesteld van btw, dan moet ujede omzet van juni t/m september 2019 berekenen en bewijzen met een jaarrekening of een ander bewijs uit de boekhouding van de omzetgegevens uit 2019.

Ik vind het lastig om mijn omzetverlies vooraf in te schatten. Kan ik de TVL ook nog later aanvragen?

Ja, dat kan. De TVL is aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

Waarom worden mijn variabele kosten (zoals energie en grondstoffen) niet meegerekend?

Variabele kosten zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke activiteiten van een bedrijf. Als een bedrijf door de coronacrisis minder activiteiten heeft, dan zijn de variabele kosten ook minder of vallen ze helemaal weg.

Bijvoorbeeld: bij minder evenementen betaalt een ondernemer waarschijnlijk veel minder of geen vergoeding voor locaties (variabele kosten), maar dan zijn er nog wel kosten voor vast onderhoud, huur en verzekeringen (vaste kosten).

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen?

Mkb-bedrijven kunnen de subsidie vanaf 30 juni 2020 om 12:00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/tvl. De TVL is één keer aan te vragen voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Ik heb al gebruikgemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

Ja, dat kan. De TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS-regeling liep van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en was tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Kan ik naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Ja, dat kan. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een aanvulling op de NOW (loonkosten). Ontvangen NOW-subsidie heeft geen invloed op de hoogte van de TVL. Andersom wel. TVL-subsidie telt als omzet mee, waardoor de NOW-subsidie lager kan worden.  Bij elkaar opgeteld is het subsidiebedrag altijd hoger, dan wanneer een bedrijf van één regeling gebruikmaakt.

Is deze regeling ook voor strandtenten, horeca, kermissen, standbouwers en evenementen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Is deze regeling ook voor sauna’s, wellnesscentra en sportscholen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Is deze regeling ook voor organisaties met een horecafunctie (hotel, commerciële sportkantine, museum of winkel met een horecagelegenheid)?

Ja. Deze organisaties staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De organisatie moet wel meer dan 30% omzet hebben verloren. Het gaat om de omzet van de hele organisatie, niet alleen voor het horecagedeelte.

Voor buurt- en wijkhuizen geldt alleen het omzetverlies uit horeca en zaalverhuur.

Belastingmaatregelen

Kan ik nog steeds uitstel voor belastingen aanvragen?

Het kabinet heeft besloten de periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling kunnen aanmelden van 19 juni naar 1 september 2020. Ondernemers krijgen op eerste

verzoek drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Voor uitstel langer dan drie maanden gaat bovendien de eis gelden dat de ondernemer verklaart geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen. De vormgeving van deze verklaring wordt nader uitgewerkt.

Wordt de versoepeling van het urencriterium verlengd?

Het kabinet heeft besloten de versoepeling van het urencriterium voor IB ondernemers te verlengen naar 1 september 2020.

Bijzonder uitstel van betaling

Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stoppen de invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor te kort voor je. Dan kun je ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt je dan om nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Hierover lees je meer op de site van de Belastingdienst.

Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor ondernemers zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) nodig.

Verlaging van je voorlopige aanslag

Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoorje inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terugbetaald.

Hoe wijzig je je voorlopige aanslag?

Voor de inkomstenbelasting wijzig je de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

De Belastingdienst verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken.

Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Ook rekent de Belastingdienst belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen.

Het tarief van de belastingrente verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Tegemoetkoming urennorm

Door de coronacrisis dreigen veel mensen de norm niet te halen en daarom zal de Belastingdienst er van 1 maart tot en met 31 mei van uitgaan dat ondernemers zeker 24 uur per week hebben gewerkt.

Waar kan ik als ondernemer terecht als ik nog meer vragen heb?

Geeft deze brochure geen antwoord op je vragen? Neem dan contact op met het www.kvk.nl/coronaloket. Telefonisch is het loket te bereiken op 0800 - 2117.

(openingstijden van 8.30 tot 17.00 uur).

We wensen je heel veel sterkte de komende periode!

Verder kun je onze brochure ‘Hoe ga je als zzp’er om met de (corona)crisis’ downloaden en ons via het meldpunt www.fnvzzp.nl/meldpuntcorona laten weten hoe deze crisis jou beïnvloedt.

FAQ's over de TOFA

Wat is de TOFA?

TOFA staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten.

De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract, die door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.

Op deze pagina lees je de informatie over de TOFA zoals die nu bekend is. Als het kabinet de regeling officieel bekend heeft gemaakt, zullen we de informatie verder aanvullen.

Als je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen heeft over de TOFA, dan kun je op werkdagen bellen met UWV Telefoon TOFA via 088 - 898 20 30 (lokaal tarief ).

Wat zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming TOFA?

Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet je aan al deze voorwaarden voldoen:

 • Je was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en je had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • Je sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400.
 • Je sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
 • Je sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
 • Je sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan je sv-loon over februari 2020.
 • Je kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in je inkomsten.
Welke inkomsten tellen mee voor het sv-loon?


Alle inkomsten waarover je belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt, tellen mee voor je sv-loon (sociale verzekeringsloon). Meer informatie vind je hier: Wat is sv-loon?

Met welke uitkeringen kun je geen tegemoetkoming TOFA krijgen?


Je kunt geen tegemoetkoming TOFA krijgen als je over april 2020 1 of meer van deze uitkeringen of tegemoetkomingen ontving: bijstandsuitkering, Bbz, TOZO, WW, Ziektewet-uitkering, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Anw, IOAZ, IOAW, IOW, een uitkering van een buitenlandse uitkeringsorganisatie.

Bekijk via deze link of je aan alle voorwaarden voor de TOFA voldoet.

Hoe vraag ik de tegemoetkoming TOFA aan?

Op dit moment kun je de tegemoetkoming TOFA nog niet aanvragen. Je kunt al wel bekijken of je voldoet aan de voorwaarden voor de TOFA. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je je e-mailadres invullen. De Rijksoverheid stuurt je dan een bericht als het aanvraagformulier klaarstaat.

Wanneer kan ik de tegemoetkoming TOFA aanvragen?

De Rijksoverheid streeft ernaar dat je de tegemoetkoming TOFA vanaf 22 juni kunt aanvragen. Maar deze datum is nog niet zeker. Dit zal pas 19 juni duidelijk zijn.

Hoe hoog is de tegemoetkoming TOFA?

De hoogte van de tegemoetkoming TOFA is € 1.650 bruto. Dat is € 550 bruto per maand voor de periode maart, april en mei 2020. De tegemoetkoming wordt in 1 keer uitbetaald.

FAQ’s over de TOZO en de verlengde TOZO

Wat is de TOZO?

TOZO staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

De regeling bestaat uit 2 delen:

1. Op basis van deze tijdelijke regeling (Tozo 1) biedt de gemeente je voor maximaal drie aaneengesloten maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van je huishouden en je inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

 1. Daarnaast kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is 2%. De terugbetaling start pas vanaf 1 januari 2021.De Tozo is verlengd per 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020 en er is een partnertoets ingevoerd voor aanvragen inkomensondersteuning voor Tozo 2 na 1 juni 2020.

Het bedrijfskrediet in Tozo 2 is gehandhaafd op hetzelfde niveau. Je moet daarbij wel verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, jouw onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, kom je niet in aanmerking voor Tozo 2 lening bedrijfskapitaal.

Op 28 mei 2020 heeft het kabinet besloten om de Tozo nog eens met een maand te verlengen. Over de maand september 2020 wordt ook Tozo verstrekt mits aan de per 1 juni 2020 gewijzigde voorwaarden wordt voldaan.

Hoe hoog is de uitkering van de TOZO?

De exacte bedragen zijn (stand 1 januari 2020, per 1 juli 2020 kan een indexering plaatsvinden):

 

Gehuwden en samenwonenden:

beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31;

1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42

1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10

1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44

van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22

van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.

 

Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32;

van 18 tot 21 jaar € 259,78.

Voor wie geldt de TOZO?

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de TOZO moet je als zzp’er aan een aantal voorwaarden voldoen. De zelfstandige komt in aanmerking als:

 • hij als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor hij een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • hij tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd is;
 • hij in Nederland woont. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, komen niet in aanmerking;
 • hij Nederlander of daarmee gelijkgesteld is; het bedrijf in Nederland is gevestigd of de werkzaamheden van het bedrijf hoofdzakelijk in Nederland plaatsvinden;
 • het bedrijf is economisch nog actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
 • hij voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • hij in bezit is van alle noodzakelijke vergunningen;
 • hij vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur zijn onderneming is gestart en is ingeschreven bij de KvK;
 • hij voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht de zelfstandige na 1 januari 2019 zijn gestart in de onderneming dan moet hij in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KvK en indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in zijn bedrijf gewerkt hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt daarbij nog dat hij, alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen bezit.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op hem of haar van toepassing zijn.

Bekijk via de site www.krijgiktozo.nl of je in aanmerking komt voor TOZO.

Hoe weet ik of ik aanmerking kom voor deze uitkering?

Er is een digitale beslisboom, de zg. ‘Tozocheck’, die je in kunt vullen en waaruit blijkt of je in aanmerking komt voor de regeling. Kijk op www.Krijgiktozo.nl.

 

Kom ik in aanmerking voor TOZO? Doe hier de check.

Op https://www.krijgiktozo.nl kun je een aantal vragen beantwoorden en kun je zien of je de TOZO aan kunt vragen.
Schermafbeelding 2020-03-31 om 13.39.19

 

Vanaf wanneer geldt de TOZO?

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kun je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen.

De TOZO is eerst ingericht voor periode van 1 maart tot en met 31 augustus 2020 waarbij je 3 aangesloten kalendermaanden TOZO kunt krijgen. De TOZO is per 1 juni 2020 verlengd in die zin dat je over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020 over die 3 kalendermaanden recht op TOZO kunt krijgen.

Hoe maak ik aanspraak op de TOZO?

Je kunt terecht bij je woongemeente. Kijk op de website van je gemeente wat je moet doen. Er is geen ‘budgetlimiet’ en je kunt met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart. Bij de verlengde TOZO word je gecompenseerd vanaf 1 juni 2020.

Hoe ziet het aanvraagformulier TOZO eruit?

Je vindt het aanvraagformulier op de website van je woongemeente. Kijk op de website wat je moet doen. Gemeenten maken gebruik van het modelaanvraagformulier van de VNG en Divosa.

Het model aanvraagformulier TOZO vind je achter deze link (pdf). Let op dit is een voorbeeld van hoe het formulier eruit KAN zien.

Wat wordt precies verstaan onder inkomsten?

Onder inkomsten wordt verstaan: de inkomsten die je verdient uit de arbeid die je verricht in de periode waarvoor bijstand wordt ontvangen, of inkomsten die je krijgt uit producten die je verkoopt in de periode waarvoor bijstand wordt ontvangen. Stel: je ontvangt in een maand waarin je bijstand ontvangt, ook de betaling van een factuur voor werk dat je hebt verricht vóórdat je TOZO ontving, dan telt die betaling NIET mee in je inkomen.

Stel: je stuurt een factuur voor werk dat je hebt verricht in de maand waarin je bijstand ontvangt, dan telt die factuur wél mee als inkomen. Dit is ook zo, als de factuur te laat wordt betaald, bijvoorbeeld in een maand waarin je geen bijstand meer ontvangt.

Hoe wordt inkomen berekend?

Het inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep dat in aanmerking wordt genomen betreft de netto beloning van de zelfstandige. Hierbij gaat het om het bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting (btw) minus zakelijke kosten en minus 18% (forfaitair percentage belasting). Bij kosten gaat het zowel om directe kosten als indirecte kosten.

Bij directe kosten gaat het om kosten die direct gerelateerd zijn aan een opdracht of gerealiseerde omzet. Bijvoorbeeld materiaalkosten, reiskosten, inkoopkosten van verkochte producten. Bij indirecte kosten gaat het bijvoorbeeld om afschrijvingskosten van bedrijfsmiddelen, huur van bedrijfspand en administratiekosten.

Wat moet ik allemaal meetellen bij het bepalen van mijn inkomen?

Er zijn meerdere soorten inkomsten mogelijk, die meegeteld moeten worden bij het opgeven van het netto-inkomen, namelijk netto-inkomen uit je bedrijf of beroep, eventuele inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ziektewetuitkering en inkomsten uit andere bronnen zoals (onder)verhuur en partner- en kinderalimentatie.

Wat hoeft er tot 1 juni 2020 niet meegeteld te worden bij het bepalen van mijn inkomen?

Toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kin deropvangtoeslag);

Kinderbijslag;

Vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand;

Onkostenvergoeding die je ontvangt van je werkgever;

Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

Een eenmalige gift;

Inkomen van je partner.

Moet ik bij de aanvraag TOZO na 1 juni 2020 het inkomen van mijn partner doorgeven?

Ja, bij aanvragen voor TOZO die na 1 juni 2020 zijn ingediend moet je ook het inkomen van de partner doorgeven aan de gemeente. Bij de verlenging van de TOZO-regeling heeft het kabinet besloten om ook een partnertoets uit de participatiewet toe te voegen aan de TOZO-regeling. De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Moet ik in de TOZO mijn vermogen doorgeven?

Nee, zowel in de eerste TOZO-regeling als in de verlengde TOZO-regeling hoef je je vermogen niet op te geven.

Tot wanneer geldt de TOZO?

De eerste TOZO-regeling duurt van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020. Je moet wel voor 1 juni 2020 aanvraag doen/hebben gedaan om TOZO vanaf 1 maart 2020 over 3 kalendermaanen te kunnen krijgen. Per 1 juni 2020 is de TOZO verlengd in die zin dat je na 1 juni 2020 (met een aanvraag ook na 1 juni 2020) ook aanvraag kan doen voor TOZO over de 3 maanden van juni, juli en augustus 2020. Als je nog voor maart, april en mei 2020 aanspraak wil maken op TOZO moet je dus vóór 1 juni 2020 de aanvraag doen.

Een aanvraag ná 1 juni 2020 zal alleen kunnen gaan over de maanden juni, juli en augustus 2020.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente voor de Tozo?
 • Bij de aanvraag verstrek je informatie om te kunnen kijken of je recht hebt op de TOZO- uitkering. In het kader van de aanvraag geef je in ieder geval de volgende informatie:
 • Gegevens over de ondernemer: NAW-gegevens, leeftijd, verklaring over het voldoen aan het urencriterium en het bezit van de vereiste vergunningen. Bij aanvraag uitkering levensonderhoud: berekening van het verwachtte netto-inkomen in de maanden waarvoor de aanvraag wordt gedaan.
 • Gegevens over de samenstelling van het huishouden (wel/geen partner).
 • Gegevens over het bedrijf of zelfstandig beroep van de ondernemer: naam onderneming, nummer en datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, rechtsvorm, verklaring over vestiging bedrijf of uitvoering hoofdzakelijke activiteiten in Nederland.
 • Bewijsstukken: kopie van legitimatiebewijs of identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner, eventuele jaarrekening, afschrift bankrekening waarop uitkering of lening gestort moet worden, andere bewijsstukken die noodzaak van de lening bedrijfskrediet of eventueel uitkering levensonderhoud aannemelijk maken.
 • Verklaring dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.
Wat moet ik extra melden bij een aanvraag voor de verlengde TOZO-uitkering?

Om een snelle uitvoering te waarborgen zal bij een aanvraag voor de verlengde TOZO-regeling (bij een aanvraag ná 1 juni 2020 dus) een verklaring worden gevraagd van de ondernemer en diens partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

Komt er nog een apart aanvraagformulier voor de verlengde TOZO-uitkering?

Er komt een modelaanvraagformulier voor de nieuwe aanvragers, die de verlengde TOZO-uitkering na 1 juni 2020 aanvragen. Zzp’ers die al een TOZO-uitkering ontvangen, kunnen een verkortformulier voor de verlenging van hun TOZO-uitkering invullen.

Moet ik bij de per 1 juni 2020 verlengde TOZO-regeling nog meer verklaren bij bedrijfskrediet?

Ja, aan zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde TOZO-regeling bij een aanvraag voor bedrijfskrediet gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de TOZO?

Gemeenten proberen dit zoveel mogelijk digitaal te regelen. Volg hiervoor de instructies van je gemeente.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik de TOZO aanvragen?

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dien je in bij gemeente waarin je woont.

Ik woon in een andere EU-lidstaat dan Nederland en mijn bedrijf is in Nederland. Kan ik gebruik maken van de TOZO?

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, is bepaald dat zij bij de gemeente Maastricht hun aanvraag kunnen doen.

Ik heb een bedrijf net over de grens in het buitenland en ik woon in Nederland. Heb ik recht op TOZO?

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de TOZO-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Kan ik TOZO aanvragen?

Nee, je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht je nog geen jaar geleden gestart zijn met je bedrijf dan dien je gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan je bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie, acquisitie en ondernemerscursussen tellen hier ook onder. Kortom, alle directe facturabele uren tellen mee maar ook alle indirecte uren die u niet kunt declareren bij je opdrachtgever/klant maar die je wel aan je bedrijf besteedt.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de TOZO?

Dat hangt af van de hoogte van je inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Ik ontvang AOW. Heb ik nu recht op TOZO?

Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen per 1 mei 2020 binnen de TOZO-regeling een bedrijfskrediet aanvragen. Zij komen niet in aanmerking voor de inkomensondersteuning voor het levensonderhoud.

FNV Zelfstandigen vindt dit overigens niet terecht en roept het kabinet op de regeling uit te breiden en AOW’ers met een bedrijf ook in aanmerking te brengen voor TOZO-uitkering voor ondersteuning bij het levensonderhoud.

Kan ik een ingangsdatum vragen met terugwerkende kracht, anders dan 1 maart?

Als zelfstandig ondernemer vraag je in de eerste TOZO-regeling de aanvullende inkomensondersteuning aan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart of als je wilt per 1 april, 1 mei of 1 juni. Je kunt daarbij kiezen tussen een aanvraag voor 1, 2 of 3 maanden. Je moet de aanvraag dan wel doen vóór 1 juni 2020. Je hebt in de eerste TOZO-regeling recht op 3 aangesloten kalendermaanden ondersteuning voor je levensonderhoud. Heb je de steun nodig, vraag dan vooral de TOZO-uitkering aan per 1 maart 2020. Dan wordt er ook geen rekening gehouden met het inkomen van je partner.

De TOZO-regeling wordt verlengd in die zin dat je over de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ook een TOZO-uitkering kunt vragen over de maanden juni, juli en augustus 2020, ook als je al een TOZO-uitkering had over maart, april en/of mei. Je kunt er ook voor kiezen, tenminste als je die financiële ruimte hebt, om uiterlijk 31 mei TOZO aan te vragen voor de komende drie maanden (juni, juli en augustus). Dan geldt de partnertoets niet voor die maanden en wordt er dan geen rekening gehouden met inkomen van de partner).

Als je een aanvraag in het kader van de verlengde TOZO-regeling ná 1 juni 2020 doet, dan kan je recht hebben op TOZO-uitkering levensonderhoud over juni, juli en augustus, maar wordt er wel rekening gehouden met het inkomen van je partner.

Kan ik nog steeds een aanvraag doen voor bedrijfskrediet in de verlengde TOZO-regeling?

Ja, de mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen zal voor zelfstandig ondernemers beschikbaar blijven in de verlengde TOZO. Zelfstandig ondernemers kunnen een rentedragende lening bij hun gemeente afsluiten van maximaal € 10.157. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, hebben nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag. Je moet dan wel verklaren dat er bij je bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat je bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Wat vindt de Raad van State van de partnertoets in de verlengde Tozo-regeling?

De Raad van State is van mening dat er bij verlenging van de TOZO-regeling geen verslechteringen mogen worden ingevoerd. Helaas heeft het kabinet dit standpunt van de Raad van State naast zich neergelegd, FNV Zelfstandigen was en is tegen het invoeren van de partnertoets in de verlengde TOZO-regeling.

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn TOZO?

Gemeentes streven ernaar om zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van je aanvraag tot een besluit te komen en tot uitkering over te gaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot overgaan tot het verstrekken van voorschotten. Is de nood aan de man, schroom niet een voorschot te vragen.

Wat als mijn partner en ik beide zzp’er zijn?

Werken jij en je partner allebei als zelfstandige dan ontvang je eenmaal de inkomensondersteuning van € 1.500.

Wel is het zo dat beide partners beiden het bedrijfskrediet (dus tweemaal het maximumbedrag) kunnen aanvragen.

Mijn partner of ikzelf behoor(t) tot een risicogroep voor corona en daarom durf ik mijn activiteiten als zzp'er nog niet op te starten. Kan ik gebruik blijven maken van de TOZO?

Op grond van de Tozo, die is afgeleid van de Participatiewet, heb je de verplichting je naar vermogen in te spannen om aan het werk te komen. Uitgangspunt is dat als je weer aan de slag kunt gaan, je dit dus ook doet. In voorkomende gevallen kun je spanning ervaren tussen hervatting van de bedrijfsactiviteiten en het belang van de eigen gezondheid of van je directe naasten. De Tozo gaat daarbij uit van vertrouwen, waarbij je verklaart dat je vanwege de coronacrisis een beroep moet doen op deze regeling. Wanneer je bijvoorbeeld een café hebt en eigenlijk weer kunt beginnen is het goed om in de toelichting bij de aanvraag kort uit te leggen waarom je dit toch niet kunt doen. De gemeente kan bij onvoldoende duidelijkheid hierover navraag doen. Dit is individueel maatwerk.

Moet ik het geld terugbetalen als deze crisis weer voorbij is?

Nee, de inkomensondersteuning is een gift. Alleen wanneer achteraf blijkt dat je meer inkomen hebt verdiend dan je had ingeschat en had opgegeven of als je bij de aanvraag simpelweg gefraudeerd hebt, moet je het terugbetalen. Bij fraude kan ook een boete worden opgelegd. Het bedrijfskrediet is een lening die wel moet worden terugbetaald met een lage rente.

Kom ik met mijn BV of VOF in aanmerking? Staat de TOZO ook open voor directeur-grootaandeelhouders (DGA)?

Ja, de aanvrager kan een beroep doen op de TOZO als hij of zij als zelfstandige is aan te merken, dus voldoet aan onder andere het zogeheten ‘urencriterium’, inschrijving bij de KvK en het bezitten van de benodigde vergunningen voor uitoefening van het bedrijf.

Ook een DGA van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: de DGA bezit, alleen of samen met eventuele andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen en werkt (of verwacht te werken) gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in de onderneming. Voor de beoordeling geldt dezelfde definitie van een zelfstandige als in het Bbz 2004.

Wat als ik toch meer ga verdienen dan ik heb opgegeven?

Dan moet je dat doorgeven aan de gemeente en wordt de uitkering (met terugwerkende kracht) daarop aangepast. De gemeente zal de teveel betaalde uitkering terugvorderen.

Wat gebeurt er als ik verkeerde inkomsten opgeef?

Gemeentes controleren achteraf het daadwerkelijk genoten inkomen en zullen eventueel terugvorderen wat onterecht is ontvangen. Als je fraude hebt gepleegd, zal er ook een boete kunnen worden opgelegd.

Moet mijn echtgenoot of inwonende partner de aanvraag ook ondertekenen?

Ja. De regeling is een aanvulling tot het sociaal minimum en gebaseerd op de Participatiewet. De uitkering is voor het hele gezin. Daarom moet ook een echtgenoot of inwonende partner het aanvraagformulier ondertekenen, net als bij ‘gewone’ aanvragen op grond van de Participatiewet. Het is ook belangrijk om het juiste normbedrag van de uitkering vast te kunnen stellen.

Bij het bepalen van de hoogte van de inkomensaanvulling laat de gemeente het inkomen van de partner wel volledig buiten beschouwing als het gaat om uitkeringen die zijn betaald op basis van aanvragen die vóór 1 juni 2020 zijn ingediend. Bij aanvragen die na 1 juni 2020 zijn ingediend, op basis van de verlengde TOZO, wordt wel rekening gehouden met het inkomen van je partner. Er is bij aanvragen na 1 juni 2020 dus wel sprake van een partnertoets en dus moet je ook het inkomen van je partner opgeven.

Is in deze regeling geen onderscheid tussen starters en gevestigde zelfstandigen, zoals in het Bbz?

Nee, de TOZO en ook de verlengde TOZO is voor alle zelfstandigen die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn gestart (en vanaf die datum en tijdstip ingeschreven staan bij de KvK) en die vanwege omzetverlies door de coronacrisis een aanvullende inkomensondersteuning nodig hebben of een lening voor bedrijfskapitaal.

Diverse beroepsgroepen hebben te maken met bijzondere dienstbetrekkingen waardoor deze niet als zzp'er, maar ook niet als werknemer in loondienst zijn aan te merken, bijvoorbeeld sekswerkers (opting in regeling). Komen deze in aanmerking voor TOZO?

De TOZO is alleen voor zelfstandigen, dus mensen die in normale omstandigheden voor eigen rekening en risico werken, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan als zelfstandige en voldoen aan het zogeheten ‘urencriterium’.

Is de TOZO alleen voor zzp’ers bedoeld?

Nee. Ook zelfstandige ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria.

Wat als ik als zzp'er niet voldoe aan het urencriterium, maar toch in de problemen kom doordat m'n inkomen wegvalt?

Als zelfstandigen voor de Coronacrisis niet aan het urencriterium voldeden, dan komen zij niet in aanmerking voor de TOZO. Zij kunnen wel een beroep doen op de ‘gewone’ bijstand, op grond van de Participatiewet. Anders dan in de TOZO laat de gemeente voor het bepalen van de hoogte van een bijstandsuitkering het inkomen van de partner niet buiten beschouwing en kijkt ze ook naar het vermogen van de aanvrager bij het bepalen of er recht is op een uitkering.

Als ik als zzp'er nu ‘vrijwillig’ besluit om te stoppen met werken, kom ik dan ook in aanmerking voor TOZO?

Ja, als je aan de eisen voldoet en het ‘vrijwillig’ stoppen een noodzakelijk gevolg is van de situatie rond het coronavirus.

Wat als ik als zzp'er voor de coronacrisis minder verdiende dan het normbedrag waar ik nu recht op heb? Krijg ik dan maximaal het gederfde inkomen of de maximaal toepasselijke bijstandsnorm?

In dit geval is sprake van een (nog) niet-levensvatbaar bedrijf, want je kunt niet voorzien in de kosten voor levensonderhoud. Maar omdat de TOZO geen levensvatbaarheidstoets kent, kunnen zelfstandig ondernemers in deze situatie aanspraak maken op de TOZO, mits zij aan de voorwaarden voldoen. De gemeente kan controleren of je voldoet aan urencriterium etc.

Ik heb een ww-uitkering en maak gebruik van de startperiode voor zelfstandigen. Kan ik een aanvullende uitkering krijgen?

Je kunt ook met een ww-uitkering een aanvullende uitkering krijgen via de TOZO. Dat kan als je inkomsten onder het sociaal minimum zijn.

Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.

Ik heb een ww-uitkering en ben mijn eigen bedrijf gestart, maar ik maak geen gebruik van de startperiode voor zelfstandigen. Kan ik een aanvullende uitkering krijgen?

Op basis van je gewerkte uren berekent het UWV een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit is niet het inkomen dat je die maand hebt verdiend, maar het is een berekening. Dit fictieve inkomen trekt het UWV blijvend van je ww-uitkering af. Als je nu minder uren kunt werken, gaat je ww-uitkering dus niet omhoog.

Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik maken van de TOZO.

Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.

Startperiode: ik ontvang een ww-uitkering en maak gebruik van de startperiode voor zelfstandigen. Kan ik vanwege het coronavirus, de startperiode verlengen, uitstellen of stoppen?

De startperiode duurt 26 weken. Daarin kun je je eigen bedrijf starten. Tijdens deze periode ontvang je 29% minder ww-uitkering.

Is je startperiode begonnen op of na 1 maart 2020? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om deze startperiode te wijzigen. Neem hiervoor contact op met je adviseur werk (van het UWV) via een bericht in de werkmap. Als je startperiode is begonnen vóór 1 maart 2020, dan kun je de startperiode niet wijzigen.

Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik maken van de TOZO.

Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.

Ik ontvang een ww-uitkering en ben mijn eigen bedrijf gestart. Ik maak geen gebruik van de startperiode voor zelfstandigen. Door het coronavirus is het lastig mijn eigen bedrijf te laten slagen. Kan ik nu een volledige ww-uitkering krijgen?

Op basis van je gewerkte uren berekent het UWV een zogenoemd ‘fictief inkomen’ per maand. Dit is niet het inkomen dat je die maand hebt verdiend, maar het is een berekening. Dit fictieve inkomen trekt het UWV blijvend van je ww-uitkering af. Als je nu minder uren kunt werken, gaat je ww-uitkering dus niet omhoog.

Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik maken van de TOZO.

Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.

Ik ben mijn eigen bedrijf gestart. Door het coronavirus is het lastig mijn eigen bedrijf nu te laten slagen. Kan ik opnieuw een ww-uitkering krijgen zonder mijn bedrijf volledig te stoppen?

Je bent je eigen bedrijf gestart. Alleen als je volledig stopt met je bedrijf kun je opnieuw een ww-uitkering krijgen.

Kom je met je inkomsten nu onder het sociaal minimum? Dan kun je ook gebruik maken van de TOZO.

Kijk op rijksoverheid.nl of je aan de voorwaarden voldoet.

Naast mijn werk als zzp'er heb ik een oproepcontract bij een werkgever. Kan ik gebruik maken van TOZO én de TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)?

Dit kan alleen als je aan de voorwaarden van beide regelingen voldoet. Let wel: er kan géén tegemoetkoming TOFA worden verkregen als over april 2020 Tozo (of een andere uitkering) is aangevraagd of ontvangen. Indien er in april géén sprake was van een dergelijke uitkering, je voldoet aan het urencriterium (en de andere voorwaarden van de Tozo) en je als flexwerker ook in loondienst bent, kun je in aanmerking komen voor de TOFA. De TOFA regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet kun je aanspraak maken op € 1.650 bruto. Dat is € 550 bruto per maand voor de periode maart, april en mei 2020. De tegemoetkoming wordt in 1 keer uitbetaald. Meer informatie over TOFA vindt je hier: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/tofa/index.aspx

Het kan zo zijn dat je over de maand mei naast Tozo ook TOFA uitgekeerd krijgt. In dat geval moet je vanuit de inlichtingenplicht aan de gemeente laten weten dat er in mei € 550 bruto (extra) inkomsten zijn geweest.

Hoe zit het met de samenloop tussen TOZO en de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars?

Zorgaanbieders die in de financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis, kunnen terecht bij het loket van de financiers van hun zorg (zorgverzekeraars en gemeenten) voor een beroep op financiële ondersteuning in de vorm van een maandelijkse continuïteitsbijdrage of een voorschot daarop. Voor de Tozo is deze bijdrage een voorliggende voorziening. Wanneer een zorgaanbieder normaal gesproken fulltime zorg levert die door de zorgverzekeraar vergoed wordt, zal er geen Tozo nodig zijn.

Let echter op: alleen zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de basis- of de aanvullende zorgverzekering komen in aanmerking voor de continuïteitsbijdrage. Er zijn ook zorgaanbieders die géén zorg leveren die hieronder valt en dus ook geen gebruik kunnen maken van de continuïteitsbijdrage. Zij kunnen dus – mits voldaan aan de voorwaarden – direct in aanmerking komen voor de Tozo. Ook zijn er zorgaanbieders die slechts heel beperkt zorg leveren die onder de basis- of aanvullende zorgverzekering valt en/of waarbij de aanvraag langer duurt. Voor hen geldt dat zij inkomsten die (evt. op een later moment) vanuit de continuïteitsbijdrage vrijkomen zullen moeten melden volgens de inlichtingenplicht. Aangeraden wordt om contact op te nemen met de aanvrager om na te gaan of hier sprake van is.

Wat is een de-minimis verklaring en moet ik die aanleveren bij de gemeente?

In een de-minimis verklaring geef je aan dat je de gemeente informeert welke steun je van de overheid heeft gekregen over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar. In het modelaanvraagformulier is de de-minimisverklaring opgenomen als ‘reguliere vraag’. Gemeenten vragen je om een de-minimis verklaring omdat de korting op de marktconforme rente op de lening voor bedrijfskapitaal die ze verstrekken op grond van TOZO, een vorm van staatssteun is. Het speelt dus alleen bij een aanvraag voor bedrijfskrediet. Op de website van Europa decentraal is hier meer over te lezen.

Alle informatie over de TOZO in een overzichtelijke visual

visual TOZO20200327def

Via www.krijgiktozo.nl kun je bekijken of je de TOZO aan kunt vragen.

Heb je nog meer Vragen over de TOZO?

Heb je vragen die hier niet worden beantwoord en/of meer vragen over het brede noodpakket aan voorzieningen voor ondernemers? Kijk dan ook op de website van de Kamer van Koophandel. 

Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Adviesteam van de Kamer van Koophandel: 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00.

De Tozo-regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Ook bij je eigen gemeente kun je met vragen terecht.

Moet de TOZO uitkering worden opgegeven bij de inkomstenbelasting over het jaar 2020?

Ja, de uitbetaalde Tozo uitkering is inkomen dat je moet opgeven in je aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020. De uitkering moet apart worden opgegeven en is dus geen onderdeel van de omzet.

In het eerste kwartaal van 2021 stuurt de gemeente je een jaaropgave. Als je samen met je partner een Tozo uitkering hebt gekregen dan ontvangen jij en je partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing, het bedrag zal dus hoger zijn dan je ontvangen netto uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet je (en je partner) opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting 2020. Als je via de site van de belastingdienst inlogt, vink je onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. En vervolgens uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet). Daarna kun je de hoogte en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

FAQ'S over de TOZO 2.0 voor zzp'ers in de coronacrisis

Download de brochure

TOZO FAQ's

New call-to-action

Alles over financiële steun voor zzp’ers in de coronacrisis

Download de brochure

Hoe ga je als zzp'er om met de coronacrisis?

New call-to-action

TOGS FAQ's

FAQ's over de togs

Opdracht geannuleerd? Dit kun je als zzp’er doen

Download de brochure

FAQ's voor als je in financiële nood zit of komt

New call-to-action

Ga naar de speciale coronapagina

New call-to-action