Skip to content

Postbus 85400, 3508 AK Utrecht 085-401 79 00
info@fnv-aov.nl

Antwoorden op veel gestelde vragen.

Voordelen en verschillen

Kan ik de FNV AOV straks combineren met de verplichte AOV voor zzp’ers?

Ja dat kan! Door je AOV te combineren met de FNV AOV kun je veel geld besparen. De premie gaat omlaag en de eerste 2 jaar zijn gedekt.
De FNV AOV biedt een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid voor een periode van maximaal 2 jaar. Als je dus je eigen risico voor de verplichte AOV op 2 jaar instelt, scheelt dat behoorlijk wat premie. Bij de FNV AOV bepaal je zelf welk inkomen je wilt hebben. De eerste twee jaar heb je dus gegarandeerd het inkomen dat je nodig hebt. Kortom: De meest ideale combinatie!

 

Wat zijn de voordelen?

Het belangrijkste voordeel van de FNV AOV is natuurlijk dat je als deelnemer altijd zeker bent van een inkomen bij ziekte (daarvoor is er een buffer).

 • We kennen geen uitsluitingen op medisch verleden
 • Het is betaalbaar. En als je stopt is het geld dat je gespaard hebt gewoon van jou!
 • Iedere (startende) ondernemer kan meedoen
 • We hanteren geen leeftijdsgrens, oudere ondernemers mogen ook meedoen
 • Lid worden kan online, makkelijk en snel
 • De opzegtermijn is 1 maand
 • We werken samen met een onafhankelijke arbodienst
 • Je kunt je gewenste inkomen zelf kiezen tussen de € 1.000 en € 4.000 netto
 • Jij helpt met je geld andere ondernemers.
Wat is het voordeel t.o.v. eigen spaargeld gebruiken?

Dit is altijd een mooie vraag! Veel ondernemers kunnen prima sparen en hebben vaak wel een buffertje om met slechte tijden om te gaan.

Het antwoord is makkelijk, als je arbeidsongeschikt raakt dan is het veel goedkoper om je inkomen via ons te hebben geregeld. Als je het uitrekent dan komt 1 jaar je spaargeld gebruiken bij arbeidsongeschiktheid overeen met bijna 27 jaar meedoen met de FNV AOV. Uitgaande van € 2.500 euro netto per maand en een arbeidsongeschiktheidspercentage bij de FNV AOV van 2,5 (landelijk gemiddelde van ondernemers)…

Dat is omdat onze deelnemers gezamenlijk jouw maandelijkse inkomen betalen als je ziek bent. In plaats van dat dat geld van jouw eigen spaarpotje afgaat.

Wat zijn de verschillen met andere arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen?

We vinden het erg jammer dat we niet kunnen verwijzen naar een vergelijkingssite waardoor de objectiviteit meer gegarandeerd is. Maar we kunnen je wel een lijstje van voordelen van de FNV AOV geven.

Onze voordelen:

 • Wij hebben door alle spaarpotjes van de deelnemers reserves opgebouwd. Daardoor is er ook in slechte tijden met veel arbeidsongeschikte deelnemers altijd voldoende geld (andere aanbieders van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen hebben geen reserves).
 • Wij doen alle controles vooraf, zodat het zeker is dat je aan alle eisen voldoet als je mee gaat doen, en je dus recht hebt op schenkingen als je arbeidsongeschikt raakt (andere AOV aanbieders controleren pas op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt).
 • Wij schenken bij ieder arbeidsongeschiktheidspercentage (andere AOV aanbieders vanaf 50% en als je weer beter wordt tot 25%).
 • Iedereen schenkt altijd en automatisch op de laatste dag van de maand (andere AOV aanbieders werken met tikkies, waarbij iedereen 2 weken de tijd heeft om te reageren).
 • Wij zijn een democratie en kunnen het product aanpassen als wij dat willen (via de ALV).
 • Starters hebben bij ons meteen volledige dekking en ook personen ouder dan 59 mogen meedoen.

 

Wat zijn de verschillen met een verzekering (AOV)?

Het mag helder zijn dat wij geen verzekeraar zijn. Wij bieden ook geen verzekering aan. Ervaring leert dat zekerheid krijgen niet hetzelfde is als je verzekeren bij een verzekeraar.

Wij zijn gewoon veel goedkoper dan een verzekeraar. Keren geen dikke bonussen uit, hebben geen maximalisatie van de shareholder value en geen grote auto’s op de zaak… En verder:

 • Je betaalt geen premie, maar spaart
 • Het gespaarde geld is en blijft van jou
 • Je helpt met jouw geld andere ondernemers (de schenkingen)
 • Er zijn geen uitsluitingen of hogere premies voor chronische ziektes, ziektegeschiedenis en gezondheidsrisico’s zoals roken
 • Wij hebben gelijke kosten voor oudere ondernemers en ondernemers met zware beroepen
 • Wij hebben geen financieel belang bij beoordeling ziekte en ziekteduur
 • Onze maximale uitkeringsduur 2 jaar

Als je je langer wilt verzekeren dan 2 jaar dan moet je toch bij een verzekeraar aankloppen.

Wat zijn de verschillen met een Broodfonds?

Laten we als eerste stellen dat een broodfonds een prima alternatief is voor de FNV AOV (en andersom). Het gaat naar onze mening vooral over smaak. De grote verschillen zijn:

 • De uitvoering van de FNV AOV is uitbesteed aan het SamSam Servicebureau. We doen dus geen beroep op je tijd voor een rol als bestuurslid. 
 • Er zijn geen bijeenkomsten van de leden, geen barbecues, geen dinertjes (geen ‘live’ netwerk bijeenkomsten).
 • Informatie over ziekte en inkomen is vertrouwelijk, dit weten de leden niet van elkaar.
 • Er is een arbodienst die de leden begeleid bij arbeidsongeschiktheid. Dat is niet alleen zinvol voor het objectief bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid, maar ook voor zinvolle tips die je als arbeidsongeschikte ondernemer niet zomaar ergens krijgt.
 • Iedere ondernemer (bij ons ook starters) kan iedere maand instromen in onze schenkkring (je hoeft dus niet iemand te kennen, er is geen wachttijd).
 • Bij ons kun je schenkingen ontvangen tot
  € 4.000 netto (ipv tot € 2.500).
 • Het aantal deelnemers aan de FNV AOV is onbeperkt, iedereen kan altijd meedoen.

Kosten en schenken

Hoe hoog zijn de kosten voor de arbodienst?

De kosten voor de arbodienst zijn per maand circa €1 per € 1.000 ‘dekking’. De arbodienstkosten worden naar rato van het afgesproken inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid verrekend. Deze kosten worden op de laatste dag van de maand verrekend, tegelijkertijd met de schenkingen.

Waarom krijg ik een factuur voor de inschrijfkosten?

Het SamSam Servicebureau handelt de inschrijvingen af en de afspraak is dat zij de kosten van € 120,- incl BTW voor de inschrijving rechtstreeks met de deelnemers verrekenen. De kosten voor een arbeidsongeschiktheidsvoorziening zoals de onze mag je niet zakelijk verrekenen.  Kijk eventueel ook even naar deze post op de site van de KvK hier over (onderaan, schenkkringen fiscaal).

Kan ik de FNV AOV straks combineren met de verplichte AOV voor zzp’ers?

Ja dat kan! Door je AOV te combineren met de FNV AOV kun je veel geld besparen. De premie gaat omlaag en de eerste 2 jaar zijn gedekt.
De FNV AOV biedt een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid voor een periode van maximaal 2 jaar.
Wanneer je dus je eigen risico voor de verplichte AOV op 2 jaar instelt, scheelt dat behoorlijk wat premie. Bij de FNV AOV bepaal je zelf welk inkomen je wilt hebben. De eerste twee jaar heb je dus gegarandeerd het inkomen dat je nodig hebt. Kortom: De meest ideale combinatie!

 

Naar wie en wanneer moet ik de administratiekosten overmaken?

Je hoeft zelf geen administratiekosten over te maken. Dit gaat automatisch via de machtiging. 

Accepteert mijn hypotheekverstrekker de FNV AOV als een AOV verzekering?

Dat kunnen we je helaas niet vertellen.

In eerste instantie is een AOV geen verplichting voor het afsluiten van een hypotheek. Sinds een paar jaar is zelfs de verplichting van een overlijdensverzekering vervallen. Het is echter wel zo dat elke geldgever zijn eigen voorwaarden en eisen kan/mag stellen. In theorie kan het dus zijn dat een betreffende geldgever een AOV verzekering als aanvullende eis stelt. Of de geldgever de FNV AOV dan als volwaardig alternatief ziet kunnen wij niet inschatten.

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau aanpassen?

Ja, dat kan maandelijks. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer uitleg over wat je dan moet doen.

Als je je schenkingsniveau aanpast, verandert uiteraard je inleg (en maandbedrag) ook.

Hoeveel van mijn spaargeld gaat naar schenkingen?

Het bedrag dat jij schenkt aan een zieke deelnemer, hangt af een aantal zaken, zoals het inkomensniveau dat dat lid heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel leden de FNV AOV telt. De FNV berekent precies hoeveel iedereen moet schenken.

We gaan ervan uit dat je in het slechtste geval op de lange termijn gemiddeld 50% van je spaargeld gaat schenken aan zieke deelnemers (landelijk gemiddelde). Uiteindelijk is dat natuurlijk veel minder dan de premie die je bij een verzekeringsmaatschappij moet betalen.

 

Wat als er heel veel mensen tegelijk arbeidsongeschikt zijn?

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers erg laag (2,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van tevoren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag te storten.

Kortom, zelfs als er heel veel mensen tegelijk arbeidsongeschikt zijn is er door de veilige inleg en de reserves waarschijnlijk niets aan de hand.

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dat hoeft niet. Bij de FNV AOV word je volledig ontzorgd. Het bedrag wordt automatisch overgemaakt. Je krijgt iedere maand via de email informatie over het bedrag dat je geschonken hebt. Je ziet je transacties op je jaaroverzicht dat jaarlijks door het SamSamServicebureau wordt verstrekt.

Wat gebeurt er als er een andere deelnemer ziek is?

De deelnemer meldt zich ziek bij onze uitvoeringsinstantie SamSam Servicebureau. De ziekmelding wordt doorgegeven aan de arbodienst. Binnen 3 weken neemt de arbodienst contact op met de zieke.

De arbodienst bepaalt in overleg met de zieke deelnemer het arbeidsongeschiktheidspercentage en na 2 maanden ontvangt de zieke automatisch schenkingen. De berekening en het overmaken van het geld gaat automatisch.

Wat schenk ik aan anderen, een percentage in relatie tot mijn gewenste inkomen of dat van de zieke die wellicht een veel hoger inkomen gekozen heeft?

Wat je aan anderen schenkt is afhankelijk van een aantal zaken: het bedrag waarvoor je zelf meedoet (iedereen schenkt ‘naar rato’), het bedrag waarvoor de zieke meedoet, het aantal dagen in de maand dat de zieke recht heeft op schenkingen, het arbeidsongeschiktheidspercentage, het aantal deelnemers en het bedrag waarvoor zij meedoen. Je schenkt in ieder geval naar rato van jouw gewenste inkomen. Dat betekent dat iemand die € 2.000 gekozen heeft als gewenst inkomen, altijd 2x zoveel schenkt als iemand die meedoet voor € 1.000 gewenst inkomen.

Aan het einde van de maand vinden de schenkingen plaats. Je ontvangt dan per e-mail informatie over hoeveel je geschonken hebt. 

Kan ik schenkingen aan zieke deelnemers aftrekken van de belasting?

Nee, de schenkingen zijn niet aftrekbaar van de belasting. Het principe van een schenkkring is dat wij in Nederland als privé personen belastingvrij mogen schenken.

Als je als zieke deelnemer schenkingen ontvangt, zijn dat ook netto bedragen. Dat is anders dan bij een verzekering waarbij je over je uitkering wél belasting betaalt.

Moet ik belasting betalen over schenking die ik doe aan zieke deelnemers?

Nee, je hoeft geen belasting te betalen over schenkingen die je doet. En degene die de schenkingen ontvangt ook niet. De bedragen die worden geschonken blijven onder het bedrag dat je jaarlijks belastingvrij mag schenken.

Als je als zieke deelnemer schenkingen ontvangt, zijn dat ook netto bedragen. Dat is anders dan bij een verzekering waarbij je over je uitkering wél belasting betaalt.

Wat is het voordeel t.o.v. eigen spaargeld gebruiken?

Dit is altijd een mooie vraag! Veel ondernemers kunnen prima sparen en hebben vaak wel een buffertje om met slechte tijden om te gaan.

Het antwoord is makkelijk, als je arbeidsongeschikt raakt dan is het veel goedkoper om je inkomen via onze vereniging te hebben geregeld. Als je de wiskunde doet dan komt 1 jaar je spaargeld gebruiken als je arbeidsongeschikt bent overeen met bijna 27 jaar meedoen met FNV AOV. Uitgaande van 2500 euro netto per maand en een arbeidsongeschiktheidspercentage bij FNV AOV van 2,5 (landelijk gemiddelde van ondernemers).

Dat is omdat onze deelnemers gezamenlijk jouw maandelijkse inkomen betalen als je ziek bent, in plaats van dat dat geld van jouw eigen spaarpotje af gaat.

Wanneer kan ik mijn schenkingsniveau / dekking / inkomen bij arbeidsongeschiktheid aanpassen?

Dit kan je iedere maand doen per de eerste van elke maand. Op deze pagina van het SamSam Servicebureau staat meer uitleg over wat je dan moet doen.

Kan ik mijn ‘dekking’ aanpassen op het moment dat ik ziek ben?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsgeschiktheid altijd naar beneden of naar boven aanpassen. Op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld, kun je het alleen naar beneden aanpassen…

Ziekmelden en geld ontvangen

Met welke arbodienst werken jullie samen?

Wij werken al jaren met wederzijds genoegen samen met Bureau Streefkerk. Dit is de website van Bureau Streefkerk: www.bureaustreefkerk.nl.

Wat is arbeidsongeschiktheid?

De FNV hanteert formeel de volgende definitie van arbeidsongeschiktheid: “Je eigen beroep / werkzaamheden in jouw onderneming niet kunnen uitvoeren door toedoen van een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld.”

Ziekte/arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling vallen hier ook onder.

NB: Onder normale omstandigheden krijg je tijdens je zwangerschap dus geen schenkingen, omdat zwangerschap geen ziekte is.

Mag ik meedoen als ik ziek ben, maar wel mijn beroep volledig kan uitoefenen?

Als je 100% arbeidsgeschikt bent voor het werk in je eigen onderneming (je eigen beroep) mag je meedoen. Ook als je een ziekte of handicap hebt die je werk in je eigen onderneming niet beïnvloedt.

Ik werk nog wel, maar ik weet dat ik zieker ga worden, bijvoorbeeld de constatering van een slopende ziekte, mag ik dan toch meedoen?

Nee, helaas kun je dan niet meedoen. MAAR, als je een chronische aandoening hebt waarvan je niet zeker weet of die ooit tot arbeidsongeschiktheid gaat leiden mag je wél meedoen.

Wanneer krijg ik geld?

Als je ziek bent en denkt dat het langer kan gaan duren, meld je je ziek. Nadat je eigen risicoperiode van 2 maanden is verstreken ontvang je, op de laatste dag van iedere maand, schenkingen. Je krijgt schenkingen tot je weer helemaal beter bent of de maximale schenkduur van 24 maanden (per arbeidsongeschiktheidsgeval) is verstreken.

Kan ik ook mijn uitkeringsniveau aanpassen op het moment dat ik al een schenking ontvang?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid altijd aanpassen. Echter, op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen…

Wat gebeurt er als een andere deelnemer ziek is?

De deelnemer meldt zich ziek bij onze uitvoeringsinstantie SamSam Servicebureau. De ziekmelding wordt doorgegeven aan de arbodienst. Binnen 3 weken neemt de arbodienst contact op met de zieke.

De arbodienst bepaalt in overleg met de zieke deelnemer het arbeidsongeschiktheidspercentage en na 2 maanden ontvangt de zieke automatisch schenkingen. Iedereen schenkt dan een klein bedrag dat optelt tot het bedrag waar de zieke recht op heeft. De berekening en het overmaken van het geld gaan automatisch.

Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts/arbeidsdeskundige?

Als je het niet eens kunt worden met de arbodienst over je mate van arbeidsongeschiktheid, dan heb je het recht om een second opinion te vragen bij een andere arbodienst van jouw keuze. Word je in het gelijk gesteld dan krijg je de kosten van de second opinion vergoed. Als je geen gelijk krijgt, betaal je de kosten van de second opinion zelf.

Wat gebeurt er als ik in een korte periode weer ziek word?

Als je binnen 3 maanden nadat je beter bent gemeld weer ziek (arbeidsongeschikt) raakt door dezelfde oorzaak, krijg je direct weer je schenkingen zonder 2 maanden wachttijd. Voor de maximale schenkingsduur van 24 maanden worden beide periodes bij elkaar opgeteld.
Als je weer ziek wordt maar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is een andere, dan gaat gewoon je wachttijd weer in.

Stel ik raak permanent 100% arbeidsongeschikt en wil mijn bedrijf opheffen, mag dat dan met behoud van schenkingen?

Ja, in dit specifieke geval dat je permanent 100% arbeidsongeschikt raakt, mag je je bedrijf liquideren met behoud van de schenkingen. Dit staat in ons reglement vermeld.

Wanneer ontvang ik de schenkingen?

Nadat je eigen risicoperiode van 2 maanden is verstreken ontvang je op de laatste dag van iedere maand schenkingen tot je weer helemaal beter bent of de maximale schenkduur van 24 maanden (per arbeidsongeschiktheidsgeval) is verstreken.

Wanneer kan ik mijn schenkingsniveau / dekking / inkomen bij arbeidsongeschiktheid aanpassen?

Dit kun je iedere maand doen per de eerste van elke maand. De bedragen omlaag aanpassen kan eenvoudig met een telefoontje of een email. Als je je inkomen bij arbeidsongeschiktheid wilt verhogen dan dien je weer een afspraak te maken om aan te tonen dat je winst uit onderneming(en) dat mogelijk maakt.

Kan ik mijn ‘dekking’ aanpassen op het moment dat ik ziek ben?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid altijd aanpassen. Op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen.

Waarom is er een eigen risicoperiode van 2 maanden?

Er is een eigen risicoperiode van 2 maanden. Daar is voor gekozen om 2 redenen. Wij gaan ervan uit dat iedere ondernemer de eerste 2 maanden zelf kan overbruggen vanuit eigen reserves. Bovendien willen we voorkomen dat deelnemers ook voor hele korte ziekteperiodes (een griepje) allemaal aan elkaar gaan schenken. Ook op deze manier houden we de voorziening betaalbaar.

Wanneer meld ik mij ziek?

Zodra je denkt dat je ziekte het wel eens wat langer kan gaan duren, meld je je ziek. Dus het hoeft niet als je een griepje hebt, maar wel als het griepje verergert en een longontsteking wordt. De wachttijd van twee maanden gaat in op de datum dat jij je ziek meldt. Je meldt je dus meteen ziek als je verwacht dat je langer dan twee maanden niet kunt werken. Je geeft alleen aan dat je ziek bent. Niet waarom.

Hoe meld ik mij ziek?

Je meldt je ziek via mijn FNV AOV of het daar aangeboden alternatief.

 

Hoe meld ik mij weer beter?

Je meld je beter bij je contactpersoon van de arbodienst of via mijn FNV AOV of het daar aangeboden alternatief.

Wat gebeurt er als ik mij ziek heb gemeld?

Als je je ziek gemeld hebt, geeft het SamSamServicebureau je melding door aan de arbodienst. De casemanager van Bureau Streefkerk belt je binnen 3 weken na je ziekmelding. Samen met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van je arbeidsongeschiktheid. De casemanager houdt contact om te kijken hoe het met je gaat en beantwoordt je vragen.

Indien nodig beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat de functionele mogelijkheden zijn (wat je nog kan :-)) en zover noodzakelijk een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

Als je langer dan 2 maanden ziek bent, ontvang je op de laatste dag van de maand de schenkingen.

Waarom krijg ik ‘maar’ 24 maanden schenkingen?

De ervaring leert dat personen, als ze langer dan 24 maanden arbeidsongeschikt zijn, meestal permanent arbeidsongeschikt zijn voor hun beroep. De constructie met de schenkkring leent zich er niet voor om personen veel langer schenkingen te geven, dit zou kunnen als er duizenden leden zijn. Dat is nu nog niet het geval.

De meeste mensen die arbeidsongeschikt raken zijn binnen twee jaar weer beter dus voor de meeste mensen is 2 jaar afdoende. Een verzekeraar heeft zelf aangegeven dat dit in 99,7% van de gevallen zo is.

Wat doet de arbodienst?

Als je je ziek gemeld hebt, geeft het SamSamServicebureau je melding door aan de arbodienst. De casemanager van Bureau Streefkerk belt je binnen 3 weken na je ziekmelding. Samen met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van je arbeidsongeschiktheid. De casemanager houdt contact om te kijken hoe het met je gaat en beantwoordt je vragen.

Indien nodig beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat de functionele mogelijkheden zijn (wat je nog kan :-)) en zover noodzakelijk een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

Meedoen

Wat gebeurt er als ik me op deze site inschrijf voor de FNV AOV?

Je ontvangt na inschrijving op de website een e-mail waarmee je via een kalender een online afspraak kan inplannen met het SamSam servicebureau. Tijdens dit gesprek wordt alles nog eens uitgelegd en bespreek je het gewenste inkomen. 

Wat doet het SamSamServicebureau?

De uitvoering van deze regeling ligt bij het SamSamService bureau. Met hen heb je ook een online afspraak om deel te gaan nemen. Tijdens deze online afspraak leggen ze je alles nog eens uit en bespreek je ook je gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dit controleren zij samen met jou vóórdat je mee gaat doen en niet pas wanneer je ziek bent. Zo weet je vooraf precies waar je aan toe bent en creëer je financiële zekerheid voor jezelf.

Met welke arbodienst werken jullie samen?

Wij werken al jaren met wederzijds genoegen samen met Bureau Streefkerk. Dit is de website van Bureau Streefkerk: www.bureaustreefkerk.nl.

Waarom krijg ik een factuur voor de inschrijfkosten?

Onze uitvoeringsinstantie SamSam Servicebureau handelt de inschrijvingen af en de afspraak is dat zij de kosten voor de inschrijving van € 120,- incl BTW rechtstreeks met de deelnemers verrekenen. De kosten voor een arbeidsongeschiktheidsvoorziening zoals de onze mag je niet zakelijk verrekenen.  Kijk eventueel ook even naar deze post op de site van de KvK hier over (onderaan, schenkkringen fiscaal).

Naar wie en wanneer moet ik de administratiekosten overmaken?

Je hoeft zelf geen administratiekosten over te maken. Dit gebeurt automatisch via jouw machtiging.

Word ik altijd geaccepteerd?

Iedere ondernemer kan meedoen. Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is geen medische keuring nodig, want de FNV AOV kent geen uitsluitingen. Er is wel één voorwaarde: op het moment dat je lid wordt, ben je niet arbeidsongeschikt (of weet je dat je binnenkort een tijdje niet kunt werken bijvoorbeeld vanwege een operatie).

Hoe kan ik meedoen?

Je kunt makkelijk en snel online meedoen met de FNV AOV. Kijk op deze pagina om je aan te melden.

Voor wie is de FNV AOV?

De FNV AOV is er voor iedere ondernemer die lid is van FNV ZZP. Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is geen medische keuring nodig, want de FNV kent geen uitsluitingen. Er is wel één voorwaarde: op het moment dat je gaat deelnemen, ben je niet arbeidsongeschikt (of weet je dat je binnenkort een tijdje niet kunt werken bijvoorbeeld vanwege een operatie).

Wanneer mag ik niet meedoen?

Als je arbeidsongeschikt bent of weet dat je arbeidsongeschikt gaat raken (bijvoorbeeld omdat je binnenkort geopereerd gaat worden) mag je niet meedoen.

Iedere ondernemer die voldoet aan die voorwaarden kan meedoen. Ook startende ondernemers en oudere ondernemers zijn welkom. Er is geen medische keuring nodig, want de FNV AOV kent geen uitsluitingen. Er is één voorwaarde: op het moment dat je deelnemer wordt, ben je niet arbeidsongeschikt (of weet je dat je binnenkort een tijdje niet kunt werken bijvoorbeeld vanwege een operatie).

Is er een toelatingsprocedure?

Ja, we hebben een (online) gesprek waarin we vooraf je gewenste inkomen met je afstemmen, zodat je zeker weet dat je aan het inkomenscriterium voldoet en niet voor verrassingen komt te staan als je arbeidsongeschikt raakt. Je kunt als je ziek wordt maximaal 80% van je inkomen uit onderneming ontvangen.

De procedure van aanmelding vind je hier.

Is er een reglement en waar kan ik dat inzien?

Ja, dat is er zeker. Goed dat je je op de hoogte wilt stellen van onze afspraken! Het document vind je hier.

Wat is een AOV-rekening?

Als je mee gaat doen met SamSamkring dien je maandelijks het afgesproken bedrag (je inleg + de contributie) over te maken naar de Zakelijke beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen. Meer informatie over die rekening vind je op deze pagina van het SamSam Servicebureau.

In het kort, je stort iedere maand onder vermelding van je unieke betalingskenmerk je maandbedrag op deze Zakelijk beheerrekening. Omdat op deze rekening geld van derden (dus geld dan niet van de rekeninghouder) mag staan is het eigenlijk je eigen bankrekening. Het geld is namelijk van jou en niet van de rekeninghouder. Dit noemen wij je AOV-rekening!

Belastingen

Kan ik schenkingen aan zieke deelnemers aftrekken van de belasting?

Nee, de schenkingen zijn niet aftrekbaar van de belasting. Het principe van een schenkkring is dat wij in Nederland als privépersonen belastingvrij mogen schenken.

Als je als zieke deelnemer schenkingen ontvangt, zijn dat ook netto bedragen. Dat is anders dan bij een verzekering waarbij je over je uitkering wél belasting betaalt.

Moet ik belasting betalen over de schenking die ik doe aan zieke deelnemers?

Nee, je hoeft geen belasting te betalen over schenkingen die je doet. En degene die de schenkingen ontvangt ook niet. De bedragen die worden geschonken blijven onder het bedrag dat je jaarlijks belastingvrij mag schenken.

Als je als zieke deelnemer schenkingen ontvangt, zijn dat ook netto bedragen. Dat is anders dan bij een verzekering waarbij je over je uitkering wél belasting betaalt.

De belastingdienst wil meer weten over het geld dat ik heb ontvangen, wat nu?

In Nederland mag je jaarlijks van één persoon een bedrag aan schenkingen ontvangen. Dat bedrag is voor 2021 vastgesteld op € 3.244. Omdat je van alle deelnemers een klein bedragje ontvangt; wordt het nooit meer van € 3.244,- van één persoon.
Deelnemers kunnen een jaaroverzicht opvragen van het afgelopen jaar op het eind van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.

Wanneer krijg ik mijn jaaroverzicht?

Deelnemers kunnen een jaaroverzicht opvragen van het afgelopen jaar op het eind van het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.

Krijg ik netto geld of moet ik belasting betalen?

Het geld dat je ontvangt zijn schenkingen en netto bedragen. Je hoeft er geen belasting over te betalen. Omdat je van heel veel verschillende mensen een schenking ontvangt, blijft het totale bedrag dat iemand aan jou schenkt altijd lager dan datgene wat je in Nederland belastingvrij aan iemand mag schenken.

Kan ik de (maandelijkse) kosten aftrekken van de belastingen?

Helaas zijn de kosten niet aftrekbaar van je inkomstenbelasting en mag je ze ook niet zakelijk verrekenen. De Belastingdienst is hier helder in: omdat het om netto schenkingen gaat en er verder geen belastingen worden betaald mag je ze ook niet aftrekken. Kijk eventueel ook even naar deze post op de site van de KvK hier over (onderaan, schenkkringen fiscaal).

Moet ik belasting betalen over het geld dat ik ontvang als ik arbeidsongeschikt ben?

Nee, dat hoeft niet, de schenkingen zijn netto bedragen. In Nederland mag je jaarlijks duizenden euros van één persoon aan schenkingen ontvangen, zonder dat je belasting hoeft te betalen. Dat bedrag is voor 2021 vastgesteld op € 3.244. Bij vragen van de Belastingdienst over dit inkomen kun je met de bankafschriften aantonen dat de schenkingen van individuele schenkers afkomstig zijn en het maximale belastingvrije schenkbedrag niet overstijgen.

Sparen en betalen

Hoe snel bereik ik de maximale buffer?

Uitgaande van het landelijke gemiddelde van 2,5% arbeidsongeschiktheid onder ondernemers is de maximale buffer in circa 24 maanden bereikt. Wat het in de praktijk is, moet natuurlijk blijken. Als er weinig deelnemers ziek zijn, bereik je je maximale buffer sneller dan wanneer er veel deelnemers ziek zijn. In de portal kun je precies zien hoe hoog je maximale buffer is.

Hoe hoog zijn de kosten voor de arbodienst?

De kosten voor de arbodienst zijn per maand circa €1 per € 1.000 ‘dekking’. De arbodienstkosten worden naar rato van het afgesproken inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid verrekend. Deze kosten worden op de laatste dag van de maand verrekend tegelijkertijd met de schenkingen.

Accepteert mijn hypotheekverstrekker de FNV AOV als een AOV verzekering?

Dat kunnen we je helaas niet vertellen.

In eerste instantie is een AOV geen verplichting voor het afsluiten van een hypotheek. Sinds een paar jaar is zelfs de verplichting van een overlijdensverzekering vervallen. Het is echter wel zo dat elke geldgever zijn eigen voorwaarden en eisen kan/mag stellen. In theorie kan het dus zijn dat een betreffende geldgever een AOV verzekering als aanvullende eis stelt. Of de geldgever de FNV AOV dan als volwaardig alternatief ziet kunnen wij niet inschatten.

Hoeveel betaal ik per maand?

De FNV AOV is geen verzekering, je betaalt geen premie maar je schenkt en spaart. Je gebruikt jouw spaargeld dus om andere ondernemers te helpen. Hoeveel en hoe vaak je schenkt hangt af van het aantal zieken. Als je deelnemer wordt, betaal je als lid van FNV Zelfstandigen eenmalige inschrijfkosten (€120 ipv €150 incl. btw), en de maandelijkse contributie van €15 ipv €22,50 incl. btw.

 

Wat is je buffer?

Door maandelijks te sparen bouw je een potje/ buffer op. Dit is een reservering voor schenkingen als er onverwacht heel veel leden arbeidsongeschikt zijn. Zo bieden we de zekerheid dat een lid dat ziek is altijd inkomen heeft. Ook als er in een periode onverwacht meer dan 4,5% zieken zijn.

Het is niet nodig om te blijven sparen als de gezamenlijke spaarpot goed gevuld is. Wij bewaken het saldo op de derden-rekening. Als er op de derden-rekening een bedrag staat van meer dan 12 x je inleg, kan automatisch het teveel maandelijks naar een rekening naar keuze worden overgemaakt.

Moet ik maandelijks storten of mag ik dit ook per kwartaal of halfjaar doen?

Iedere deelnemer moet ervoor zorgen dat zijn minimale saldo in orde is. De meeste deelnemers stellen een automatische overschrijving in zodat het geld maandelijks overgemaakt wordt vanaf hun privérekening naar de derden rekening.

Omdat we controleren op een minimaal saldo ben je vrij om op andere momenten andere bedragen te storten. Dat is aan jou, zolang je saldo maar voldoende is.

Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau aanpassen?

Ja, dat kan maandelijks. Het bedrag omlaag aanpassen kun je zelf doen. Als je meer wilt gaan ontvangen dan moet je weer even een afspraak inplannen om je inkomen uit onderneming toe te lichten.

Als je je schenkingsniveau aanpast, verandert je spaarbedrag ook.

Hoeveel van mijn spaargeld gaat naar schenkingen?

Het bedrag dat jij schenkt aan een zieke deelnemer, hangt af een aantal zaken, zoals het inkomensniveau dat dat lid heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel leden de FNV AOV telt. Onze uitvoeringsinstantie SamSam berekent precies hoeveel iedereen moet schenken.

We gaan ervan uit dat je in het slechtste geval op de lange termijn gemiddeld 50% van je spaargeld gaat schenken aan zieke deelnemers (landelijk gemiddelde). Uiteindelijk is dat natuurlijk veel minder dan de premie die je bij een verzekeringsmaatschappij moet betalen.

 

Wat als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn?

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers erg laag (2,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van tevoren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag te storten.

Kortom, zelfs als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn, is er door de veilige inleg en de reserves waarschijnlijk niets aan de hand.

Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dat hoeft niet. Bij de FNV AOV word je volledig ontzorgd. Jouw bijdrage wordt automatisch overgemaakt via jouw machtiging. Je krijgt iedere maand via de email informatie over het bedrag dat je geschonken hebt.

Wat gebeurt er met mijn geld na beëindiging?

Binnen 2 weken na het einde van jouw deelname wordt jouw geld dat nog op de gezamenlijke AOV-rekening staat overgemaakt naar jouw rekening die bij de FNV AOV geregistreerd staat.

 

Moet je altijd blijven doorsparen?

Nee, dat hoeft niet. Het is niet nodig om te blijven sparen wanner alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Als er op de rekening een bedrag staat groter dan 12 x jouw inleg, kan automatisch het teveel maandelijks naar een rekening worden overgemaakt. Je mag het geld ook gewoon laten staan en doorsparen op de rekening, dit kun je instellen in de portal.

Door maandelijks te sparen bouw je een potje/ buffer op. Zo bieden we zekerheid dat een lid dat ziek is altijd inkomen heeft. Ook als er in een periode meer dan 5% zieken zijn.

Waarom gebruiken wij een derden-gelden-rekening?

Dat is nodig zodat de penningmeester de schenkingen aan zieken en de administratiekosten kan overschrijven. Zo hoef je zelf niets te doen en weten we zeker dat de deelnemers die arbeidsongeschikt zijn altijd hun geld op tijd krijgen (laatste dag van de maand).

Wat gebeurt er als de inleg niet klopt?

Als je een keer niet op tijd bent met het overmaken van het maandbedrag dan krijg je een e-mailtje met het verzoek dit zo snel mogelijk in orde te maken. Let wel op, we hebben met elkaar afgesproken dat je geen recht op schenkingen hebt als je inleg niet klopt.

Moet ik zelf zorgen dat er voldoende inleg op de rekening staat?

Ja, het is de bedoeling dat je er zelf voor zorgt dat er voldoende inleg op je rekening staat. Het is handig om bijvoorbeeld op de laatste dag van de maand een automatische storting te doen op je derden rekening.

Als er te weinig geld op staat krijg je een (vriendelijk) mailtje met het verzoek om het aan te vullen. Je kunt er ook meer op storten als je dat wil.

Wat is het voordeel t.o.v. eigen spaargeld gebruiken?

Dit is altijd een mooie vraag! Veel ondernemers kunnen prima sparen en hebben vaak wel een buffertje om met slechte tijden om te gaan.

Het antwoord is makkelijk, als je arbeidsongeschikt raakt dan is het veel goedkoper om je inkomen via FNV AOV te hebben geregeld. Als je de wiskunde doet dan komt 1 jaar je spaargeld gebruiken als je arbeidsongeschikt bent overeen met bijna 27 jaar meedoen met FNV AOV. Uitgaande van 2500 euro netto per maand en een arbeidsongeschiktheidspercentage bij FNV van 2,5 (landelijk gemiddelde van ondernemers)…

Dat is omdat onze deelnemers gezamenlijk je maandelijkse inkomen betalen als je ziek bent, in plaats van dat dat geld van jouw eigen spaarpotje af gaat.

Kan ik mijn ‘dekking’ aanpassen op het moment dat ik ziek ben?

Je kunt je inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid altijd aanpassen. Op het moment dat je arbeidsongeschikt bent gemeld kun je het alleen naar beneden aanpassen.

Wat is het betalingskenmerk en waar vind ik het?

Als je lid bent van de FNV AOV dien je iedere maand je maandbedrag (inleg en contributie) over te maken naar de Zakelijke Beheerrekening van Stichting AOV voor vakmensen. Doordat je bij iedere storting op die rekening je eigen unieke betalingskenmerk vermeld kunnen wij verantwoorden dat het geld daadwerkelijk van jou is. Indien je niet een bestaand betalingskenmerk vermeldt bij de transactie dan storten we het geld weer terug op de rekening waar het vandaan kwam.

Als je inlogt in de portal dan zie je in het overzicht je betalingskenmerk staan. Ook vind je daar je maandbedrag en alle transacties terug!

Wat is het rekeningnummer van de Stichting?

Je dient maandelijkse je maandbedrag over te maken naar de zakelijke beheerrekening van de Stichting AOV voor Vakmensen. Als je inlogt in de portal dan zie je in het overzicht het rekeningnummer van de zakelijke beheerrekening terug en ook je betalingskenmerk. Ook staat daar je maandbedrag!

Rekeningnummer stichting

De eerste storting op je schenkrekening van je maandbedrag doe je door middel van een online (Ideal) betaling als je voor de eerste keer inlogt in de portal.
Bij een online betaling gaat het geld niet rechtstreeks naar de rekening van de begunstigde (Stichting AOV voor Vakmensen) maar naar een speciale rekening van de Payment Server Provider (Mollie). Je ziet dan ook dat jouw online storting niet naar de bankrekening van de Stichting gaat maar naar een andere bankrekening.

Het klopt dus dat het rekeningnummer van je eerste storting van je maandbedrag niet overeenkomt met het rekeningnummer dat je dient te gebruiken voor alle andere stortingen.

Het rekeningnummer van de Zakelijke Beheerrekening van Stichting AOV voor Vakmensen dat je dient te gebruiken, vind je terug in de e-mail met de samenvatting die je tijdens de intake hebt ontvangen en in de portal. Daar staat ook het verplichte betalingskenmerk dat je dient te gebruiken bij iedere storting op die rekening.

Deelname beëindigen

Moet ik mijn FNV AOV deelname periodiek verlengen?

Nee hoor, zolang je mee blijft doen met FNV AOV blijf je deelnemer en ontvang je schenkingen bij arbeidsongeschiktheid totdat jij ermee wilt stoppen of tot je stopt met ondernemen.

Wanneer kan ik opzeggen?

Je kunt op ieder gewenst moment deelname aan  de FNV AOV opzeggen. We hanteren een opzegtermijn van één maand en je deelname eindigt per de eerste dag van een maand.

Hoe kan ik opzeggen?

Je kunt je deelname opzeggen in mijn FNV AOV portal of het daar geboden alternatief. We hanteren een opzegtermijn van een maand.

Wat gebeurt er met mijn geld na beëindiging?

Binnen 2 weken na het einde van je deelname wordt jouw geld dat nog op de gezamenlijke AOV-rekening staat overgemaakt naar je rekening die bij de FNV AOV geregistreerd staat.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Als een deelnemer komt te overlijden stopt uiteraard de deelname aan de schenkkring. Indien de deelnemer ziek was dan volgen nog schenkingen tot dat moment. De plicht om de betreffende maand nog te schenken komt te vervallen en het geld dat op de Zakelijke Beheerrekening staat wordt dezelfde maand overgemaakt naar de rekening die in het systeem staat geregistreerd (IBAN Inkomen).