Back view of businessman reading documents in hand.jpeg

De opdrachtgever kan vragen om een modelovereenkomst . Dit is onderdeel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Zolang opdrachtgever en  zzp'er volgens deze modelovereenkomsten werken, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

FNV Zelfstandigen heeft een drietal modelovereenkomsten opgesteld die DBA-proof zijn:

Het betreft:

  1. Modelovereenkomst variant Geen werkgeversgezag (in Word en PDF)
  2. Modelovereenkomst variant Vrije vervanging (in Word en PDF)
  3. Modelovereenkomst variant Combinatie (in Word en PDF)