Back view of businessman reading documents in hand.jpeg

De opdrachtgever kan vragen om een modelovereenkomst . Dit is onderdeel van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Zolang opdrachtgever en  zzp'er volgens deze modelovereenkomsten werken, weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

FNV Zelfstandigen heeft een drietal modelovereenkomsten opgesteld die DBA-proof zijn:

Het betreft:

  1. Modelovereenkomst variant Geen werkgeversgezag (in Word en PDF)
  2. Modelovereenkomst variant Vrije vervanging (in Word en PDF)
  3. Modelovereenkomst variant Combinatie (in Word en PDF)

Let op: De modelovereenkomsten Vrije vervanging en Combinatie zijn geldig tot uiterlijk 1 januari 2024 en worden verwijderd op 1 juli 2024

U en uw opdrachtgevers kunnen deze overeenkomsten tot 1 januari 2024 gebruiken voor het werken buiten loondienst. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt.

Naar aanleiding van het Deliveroo-arrest heeft de Belastingdienst besloten de goedkeuring van de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, eerder in te trekken. De goedkeuring voor het werken buiten loondienst op basis van 'geen werkgeversgezag' blijft gelden.

Maakt u nu gebruik van één van deze modelovereenkomsten? Kijk dan of u werkt zonder werkgeversgezag. In dat geval is werken buiten loondienst nog steeds mogelijk. Kan dat niet, pas de arbeidsrelatie dan vóór 1 januari 2024 aan.